Jarno Vesala Jag kom ihåg annorlunda 28.2.–22.3.2020

Fotogalleri Hippolyte

I Jarno Vesalas arbete tar en stark, känslobaserad berättelse tredimensionell och föränderlig form. Installationen Jag kom ihåg annorlunda som byggts för Fotogalleri Hippolyte reflekterar kring minnets sårbarhet och sanningshalt, förgyllda minnen från barndomen och minnets förhållande till fotografiet.

I Vesalas utställning återvänder vi till minnesbilden av en upplevelse i barndomen. Hurdan har upplevelsen blivit när tiden färglagt den med berättelser, drömmar och fotografier? Hur kan man ur den bleknande och snäva minnesbilden efter alla år plocka fram just det som är orsaken till att den blev kvar i minnet? Hur skulle det vara att uppleva minnet i vuxen ålder, som en förändrad och kanske delvis också förvriden händelse?

Forskning har visat att människor inte kommer ihåg exakta detaljer av en upprörande eller väldigt stark upplevelse. Ett minne är en levande och upprepad scen, men istället för den exakta och sanningsenliga minnesbilden är Vesala intresserad av vad som hänt före eller efter minnet – vad ledde fram till minnet och vad sparades inte i minnet? Fotografier har en central roll i personhistoria och skapande av minnen. De bidrar till skapandet av identitet hos personer och samhällen. Såsom människan naturligt sparar synintrycket av en upplevelse någonstans i sitt inre sparas fotografiet till ett minne utanför människan: på film, papper, ett minneskort eller en hårdskiva. I Vesalas utställning har minnesbilden blivit ett filmatiskt och avskalat, teatraliskt rumsligt verk.

I Vesalas verk kombineras flera konstnärliga uttryckssätt såsom video, skulptur och ljud till en helhet där betraktaren har sin egen plats i det som händer. Verket är på samma gång ett statiskt, tredimensionellt fotografi och en levande scen runtomkring betraktaren. Genom små gester ställer Vesala frågor om att vara människa. Betraktaren rycks med in i en spänd och även plågsam scen där hens handlingar och rörelser förändrar den omgivande berättelsen och stämningen i den.

Jarno Vesala är skulptör och bildkonstnär. Han bor och arbetar i Nokia. Vesala är känd för sina installationer som ofta består av människolika skulpturer, ljud och rörlig bild. Verken är ofta baserade på förnimmelse och illusion och skapar mystiska, ibland även skrämmande, atmosfärer. Temana i Vesalas arbete relaterar ofta till ensamhet och bortglömdhet. Vesala valdes till årets unga konstnär i Finland 2013. Han tog examen i bildkonst vid yrkeshögskolan i Tammerfors 2004 och hans verk har visats på många separat- och grupputställningar i Finland och utomlands.
www.jarnovesala.com

Utställningen har erhållit understöd från Alfred Kordelins stiftelse och Finska kulturfonden.

I media
Helsingin Sanomat

 

Jarno Vesala
Muistin toisin
Fotogalleri Hippolyte
28.2.–22.3.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Jarno Vesala, Jag kom ihåg annorlunda, 2020
bilden från utställningen: Milla Talassalo