Juhana Moisander Deluge 5.–28.3.2021

Fotogalleri Hippolyte

Juhana Moisanders verk Deluge (syndafloden) kompletterar serien Ethology of a Man. Deluge fortsätter att forska i människans beteende. Seriens olika delar förenas av ett genomtänkt rörelsespråk, en långsam och krävande rörelse, en målerisk komposition och ett noggrant genomtänkt, stundvis andaktsfullt, ljudlandskap. Delarna i Moisanders trilogi är som heliga bilder. Konstverken tar ställning till samhälleliga frågor, de lever i nuet, men öser sin skönhet ur det förflutna.

De första delarna i serien, Temptation of Saint Anthony och Ethology of a Man, undersöker människans beteende i grupp, som en stor massa. Individens röst är inte lika tydlig i dessa som i seriens sista delar Pied Piper och Deluge. I de senare delarna är kampen för karaktärernas existens väldigt ensam och sorgmodig. Personerna har ingen vid sin sida som tröstar. I verket Pied Piper får huvudpersonen tröst av att spela och av lutans närhet, medan vattnet och en sten ger en stunds nåd åt simmare i verket Deluge.

Storleken och formen på verket, som är installerat på en fem meter lång skärm, hänvisar till en altartavla. Verkets proportioner är så stora att de tar åskådaren i besittning. Illustratören Gustave Dorés Bibelillustrationer  från 1800-talet samt Michelangelos takfresk om syndafloden i Sixtinska kapellet har varit verkets visuella utgångspunkter.

Myten om syndafloden lever starkt i olika kulturer och den har blivit en väsentlig del av traditionen.  Även om berättelsen berättas på olika sätt, har alla det gemensamt att  syndafloden föregicks av en tid av orättvisa. Flera symboliska innebörder kopplas ihop med vatten. Vattnet rengör och stärker. Vattnet fungerar även som gräns mellan livet och döden. Med hjälp av vatten har man under historiens gång reglerat levnadsförhållanden och dess betydelse har inte minskat. De ökande extrema väderförhållandena förstärker vattnets kraft och oförutsägbarhet.

De centrala elementen i landskapet som öppnas i Deluge är himmel, vatten och sten. En simmande figur dyker upp i horisonten och simmar målmedvetet mot en sten där han får en stunds trygghet. Stenen låter figuren komma till sig, så som naturen alltid gjort. Människan har varit välkommen. Himlens omhuldande mjukhet svävar ovanför vattnet. Så småningom får återskenet allt mörkare moln runt omkring sig och hoppet försvinner med ljuset. Figuren klättrar upp på stenen som börjar sjunka. Han tittar på sin spegelbild i vattnet. Den ser ut som vid ögonblicket för syndaförsoningen. En okänd kraft drar ner figuren i mörkret och naturen tar över. Mörkrets krafter tar vad som tillhör dem och evigheten stiger tillbaka upp på ytan.

Ulla-Maija Pitkänen


Juhana Moisander
bor och arbetar i Högfors. Han utbildades till magister i bildkonst på Konstindustriella högskolan 2007. Juhana Moisanders verk har visats på flera utställningar i Finland och utomlands. De tidigare verken från serien Ethology of a Man har visats på Esbo Moderna Konstmuseum EMMA och på Bildkonstveckan i Mänttä 2019. Moisanders verk finns bl.a. i samlingarna i Helsingfors konstmuseums HAM, i Esbo Moderna Konstmuseum EMMA och i Jenny och Antti Wihuris Stiftelses samlingar. Våren 2020 blev Moisanders offentliga Konstverk Justitia färdigt i Villmanstrands nya tingshus. Beställare var Statens konstverkskommision. Hans senaste separatutställning Pied Piper var i Galleria Anhavas Underground-lokal år 2020.

 

Juhana Moisander
Deluge

Fotogalleri Hippolyte
5.3.–28.3.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

 

Tack:


& VISEK

(installationsbilder Milla Talassalo)