Jukka Tilus Billions of Neutrinos Pass Through Us Every Second Like We Are Nothing 3.–26.9.2021

Hippolyte Studio

Jukka Tilus utställning på Hippolyte Studio består av bilder som han samlar till sitt ständigt växande “arkiv”. Bilderna, som är tagna i vardagliga situationer, är material som Tilus samlar på sig genom att fotografera varje gång han stöter på något intressant i sitt dagliga liv. Sättet att fotografera har blivit en del av hans arbete under de senaste åren, som en motvikt till allt annat, speciellt till mer genomtänkta helheter och till verbaliseringen av det konstnärliga arbetet. Vid sidan om det mer planerade, språkbaserade arbetet, har ett behov att hitta ett friare och mer spontant sätt att reagera på omgivningen och olika situationer i den.

Dokumenterandet av livet runtomkring och att fotografera spontana situationer och möten är självklart naturligt för fotografiet som genre, och dess traditioner är närvarande även i Tilus arbetssätt. I hans uttryck syns spår både av gatufotograferingens historia såväl som av fotografer som vid slutet av 1900-talet vände kamerans lins mot sin egen näromgivning för att dokumentera den. Utställningens titel talar om elementarpartiklar, neutriner, som susar genom vår kropp. För Tilus symboliserar de tillfälligheten och händelsernas flyktighet. Å andra sidan fäster de små, osynliga partiklarna alltid oss i det förgångna – allting förändras från en stund till denna stund.

Även i genomförandet reflekterar utställningen bildmassan, som fungerar som utställningens grund: bilderna är formade i grupperingar i utrymmet och under utställningens gång byter konstnären ut enskilda delar av dem. Utställningen har således inte en slutlig, färdig form, precis som fotograferingsprocessen som producerar materialet som utgör den. Improvisation och experimentering styr både Tilus fotografering, uppbyggandet av utställningen och förhoppningsvis även åskådarens upplevelse av bilderna, som kan ses både på utställningen och på nätet – alltid i nya kombinationer.

Jukka Tilus är en bildkonstnär och fotograf bosatt i Vanda. Tilus utbildades till medianom från Designinstitutet i Lahtis (nuvarande LAB-Designinstitutet) efter att först ha studerat bildkonst vid Liminga Folkhögskola Konstskola. Hans bilder har senast visats i Helsingfors under våren 2020 på utställningslokalen i Fiskehamnens Fristad. De senaste åren har Tilus även haft separatutställningar på Österbottens Fotocentrum i Lappo (2019) samt på Galleria Uusi Kipinä i Lahtis (2019).

www.jukkatilus.com

bild: Jukka Tilus, 2019

Jukka Tilus
Billions of Neutrinos Pass Through Us Every Second Like We Are Nothing

3.–26.9.2021
Hippolyte Studio