Juuso Noronkoski This Place Is Nowhere 24.11.–17.12.2017

Fotogalleri Hippolyte

Utställningen This Place Is Nowhere presenterar Juuso Noronkoskis arbeten från de senaste två åren. Noronkoski kombinerar i sitt arbete fotografi, skulpturer och utdrag ur texter han själv skrivit.

I utställningen formar de korta berättelserna en bild av tankegångarna som lett till skapandet av fotografierna och skulpturerna. Samtidigt inbjuder texterna till att fundera på bildens relation till plats, tid, minne och det skrivna språket. Fram kommer frågan: Vad, eller snarare var, är bilden. Var är bilden, som föds mellan det konkreta och det imaginära – där den uppmätta världens gränser möter omöjligheten i att mäta det gränslösa?

Arbetsrummet har en central betydelse för Noronkoskis arbete. Även om verken för betraktaren genom tidsmässiga och geografiska lager är berättaren ändå samtidigt innesluten i sitt eget utrymme. Arbetssättets förhållande till bildernas och berättelsernas position blandar om proportionerna mellan tingen. När blickens avstånd ändras vänds utomhus- och inomhusutrymmen upp och ner. Noronkoskis verk lyfter fram vårt förhållande till fakta och fiktion och särskilt bildens roll i utformandet av ens inre världsbild och identitet. Var och en av oss förhandlar dagligen kring både bildernas och andra yttre och inre berättelsers inbördes förhållanden och betydelser – hur gestaltar jag mig själv och världen?

Juuso Noronkoski (f. 1983, Helsingfors) är en bildkonstnär som bor och jobbar i Helsingfors. Han tog examen från Aalto-universitetets magisterprogram i fotokonst år 2015. Helheten av verk som visas på Hippolyte visas för första gången i Finland. En variant av utställningen This Place Is Nowhere har tidigare visats hösten 2017 på Loko Gallery i Tokyo och år 2016 på Künstlerhaus Bethanien i Berlin. Vid sidan av sitt eget konstnärliga arbete är Noronkoski aktiv i ett flertal konstnärskollektiv.

Tack: Centret för konstfrämjande

 

24.11–17.12.2017
Juuso Noronkoski, This Place Is Nowhere

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8-10 innergård, 00120 Helsingfors
Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16

bild: Juuso Noronkoski, Device No.3 (The Sun of the Natural World Is Pure Fire), 2016