5–28.8.2016 KAI RENNES
Två verk om sociala medier

Fotogalleri Hippolyte

Rennes_Monlenbeek

Kai Rennes utställning presenterar två verk som behandlar sociala medier – Andromeda och Molenbeek. I båda utnyttjar Rennes bilder som användare själva har laddat upp på sociala medier. Uttagna ur sin kontext lyfter bilderna fram frågor kring hur jagbilden och möten mellan människor formas av sociala medier. Viljan att samtidigt dölja och avslöja styr vårt beteende och jagbilden blir ett ”brand”.

Verket Andromeda består av bilder tagna från internet, där män uppträder framför spegeln. I bilderna som tagits via reflektionen i en spegel täcker blixtljuset ansiktet, fastän resten av kroppen kan vara ganska så bar. Upphängda på väggen formar de upprepade blixtskenen en helhet som påminner om en stjärnkarta där enskilda ”stjärnor” försvinner bland andra. Molenbeek å sin sida, innehåller stillbilder kapade från en social medieplattform som möjliggör direktsända videoklipp. På bilderna blåser ungdomar rökmoln framför sina ansikten i Molenbeek-Saint-Jean i huvudstaden Bryssel. Området Molenbeek fick mycket uppmärksamhet i världspressen efter terrorattackerna i Paris och Bryssel.

Verken förenas förutom av internet som källa för bilderna också av personernas anonymitet genom deras dolda ansikten. Ansikte och ögonkontakt har stor betydelse för identitetsskapande och kommunikationens karaktär förändras när dessa saknas eller ersätts av t.ex. emojier. Verken lyfter även fram den möjlighet som sociala medier erbjuder att bli hörd i en gemenskap en upplever som sin egen – och som definieras av andra saker än geografisk position – men ändå låter en förbli anonym om en vill.

En central fråga i utställningshelheten är också frihet. Yttrande- uttrycks- och även kultur- och religionsfrihet är ständigt närvarande när vi nu talar om sociala medier. Dessa står också i nära relation till konstnärens frihet att t.ex. utnyttja materialen de erbjuder som utgångspunkt för verken. Individens frihet och identitetens funktion får nya former samtidigt som nya sätt att kommunicera kräver andra slag av självcensur än möten ansikte mot ansikte.


Kai Rennes
är mediekonstnär och bor i Bryssel i Belgien. Rennes arbetade i många år i Sverige, både som konstnär och i Galleri 54:s styrelse. Han arbetar med olika metoder från fotografi, video och målning till performanskonst. Rennes försöker i sitt konstnärliga arbete skapa verk som är fulladdade med kulturellt innehåll, historia och som ifrågasätter sakers verkliga natur. Hans verk fungerar på många olika nivåer, från mikrokosmos till universum. Förutom i Norden har hans verk visats i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien och Kuba.


DISKUSSION 6.8 kl. 14
Sociala medier, bild och identitet
Professor, prodekanus Teemu Leinonen (Aalto-universitetet) och konstnär Kai Rennes diskuterar, med utgångspunkt i Kai Rennes utställning, om sociala medier och konflikten mellan människans föränderliga identitet och anonymitet. Diskussionen är på finska. Gratis inträde, välkommen!


5–28.8.2016

KAI RENNES
Två verk om sociala medier

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

 

Bild: Kai Rennes, Molenbeek (detailj), 2016