Kaija Kiuru Gränsgång 3.–26.5.2019

Fotogalleri Hippolyte

Bildkonstnär Kaija Kiurus utställning Gränsgång tar med oss till Viiankiaapa i Sodankylä, bland flark-fattigkärr och brunmossar, där en kamp förs mellan naturskydd och gruvplaner. Utställningen är en del av Kaija Kiurus och Timo Helles projekt Skyddad aapamyr, som inleddes 2012.

Viiankiaapa, som hör till Finlands nationella program för skydd av myrar och EU:s Natura 2000-nätverk, är en av Europas vidaste och mest mångsidiga aapamyrar. Företaget AA Sakatti Mining Oy, som ägs av det globalt verksamma Anglo American, har prospekterat på skyddsområdet sedan år 2004. Nickel- och kopparförekomsten som offentliggjordes 2011 har betecknats som betydande och gruvföretaget strävar till att påbörja gruvdrift i området. Utställningen som visas på Fotogalleri Hippolyte väcker frågor kring skyddsområdenas ställning under växande påtryckningar gällande markanvändningen.

Utställningen består av fotografier som skildrar gränser och en installation i mitten av galleriet. I Kiurus verk är gränserna konkreta gränser mellan områden, men också symboliska attribut för hur vi värderar natur. Fotografierna visar Viiankiaapas naturskyddsområdes gränsområden och gränsmärken. Gränsgång-installationens kartbord berättar om avtal relaterade till områdets historia (t.ex. myrslåtterängar och skyddsområden) och om nuläget, då området definieras av gruvbolagets prospektering, malmkroppen och gränserna för det planerade gruvområdet. Gränsgång är också en konkret konst- och vetenskapshandling som Kiuru förverkligat tillsammans med docent i djurekologi och författare, fil. dr. Timo Helle genom att färdas längs gränserna för Viiankiaapas naturskyddsområde. Viiankiaapa ligger nära och lokalt, men motsvarande krockar mellan människans verksamhet och den naturliga miljön sker hela tiden runtom i världen.

Kaija Kiurus (f.1959) konstnärliga arbete kretsar kring det nordliga och naturen. Ursprungligen hemma från Sodankylä, återvände konstnären för några år sedan och bosatte sig på sin födelseort. Kiuru tog skulptörexamen vid Lahtis konstinstitut år 1991. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete har hon studerat bl.a. konsthistoria (FM), naturskydd och miljöfostran. Kiuru har deltagit i en mängd olika separat- och grupputställningar i Finland och utomlands.

Kiuru gjorde de första av sina verk som kommenterar konflikten mellan naturskydd och planer på gruvdrift år 2012. Ur dessa utvecklades småningom projektet Skyddad aapamyr, som består av Kiurus fem utställningar och en tvärvetenskaplig och -konstnärlig bok som behandlar Viiankiaapa och ges ut år 2021. Verket är skrivet tillsammans med Timo Helle. Utställningen Gränsgång på Fotogalleri Hippolyte är projektets femte och sista utställning. www.kaijakiuru.net

 

Kaija Kiuru
Gränsgång
3.–26.5.2019
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Kaija Kiuru, från serien Merkitty maa, 2019