4.–27.9.2015 Kaisa Salmi, Flaskhavet

Fotogalleri Hippolyte

IMG_5205

Kaisa Salmis utställning bringar ett flaskhav av tiotusentals plastflaskor till Fotogalleri Hippolyte i september. Bakom verket finns Salmis oro över havens öde i dagsläget, där miljarder kilo plast årligen hamnar i haven från till exempel turismindustrier, avloppsvatten, fiskeindustrier och havstrafik. Genom haven, plasten påverkar alla levande varelser, förutom som massiva skräpöar i haven, också som mikroskräp som hamnar i vår mat.

I Finland återanvänds plast. Vi återvinner upp till 90 % av alla plastflaskor, och de hamnar inte i havet. Hursomhelst, plast konsumeras hos oss lika mycket som i andra länder. Kaisa Salmis Flaskhavet bjuder utställningsbesökaren att simma i havet fyllt med plast och att rida på dess plastvågor. Verket strävar att väcka tankar hos besökaren genom upplevelse och kroppslighet. Till utställningshelheten hör också Esa Kotilainens ljudlandskap.

OBS, utställningsbesökare är välkomna att röra sig i flaskhavet! Att gå bland flaskorna sker hursomhelst på egen risk, och barn endast i sällskap av en vuxen. Ta hand om dina ägodelar (mobiltelefoner, plånböcker, glasögon osv.), Fotogalleri Hippolyte är inte ansvarig för saker tappade i flaskhavet.

 

onsdagen den 9.9.2015 kl. 17 ordnas ett diskussionstillfälle i utställningsutrymmet med temat östersjön, plast och deras gemensamma framtid. Diskussionen förs på finska.

Deltagare i diskussionen är Satu Hassi (riksdagsledamot, ordförande i riksdagens miljöutskott), Vesa Kärhä (verkställande direktör, Muoviteollisuus ry), Outi Setälä (forskare, Finlands miljöcentral SYKE), Anu Miettinen (länskonstnär i miljökonst) samt Esa Kotilainen (kompositör).

 

Kaisa Salmi (f. 1968) är helsingforsisk magister i konst och teaterkonst samt doktorandstuderande vid Aalto-universitetet. Salmi är känd för miljö-, performans- och deltagande konst. Hon har nattat människor inför en tupplur mitt på stadens gator, stängt av en gata och täckt den med gräs för en picknick, ändrat en gata i centrum till en rosträdgård med 38 000 rosbuskar och täckt Riksdagshusets trappa med ett hav av gerberas. Hon har fört 18 000 kg plastskräp framför Kampens köpcentrum i Helsingfors. På våren 2013 regisserade hon storperformansen och filmen ”Fellmanska fältet – 22 000 människors levande monument” i Lahtis.

 

4–27.9.2015
KAISA SALMI
Flaskhavet

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16