Kaisa Syrjänen En studie i skönhetens politik 1.–24.9.2023

Hippolyte Studio

En studie i skönhetens politik är ett utdrag ur Kaisa Syrjänens verkhelhet som kretsar kring skönhetsarbete och skönhet som socialt fenomen. Syrjänen behandlar utseendets roll och betydelse i synnerhet utgående från de förväntningar som riktas mot femininitet och dem som uppfattas som kvinnor.

Installationen som planerats enkom för Hippolyte Studio består av iakttagelser, observationer, studier och påståenden. Syrjänen sätter egna och samlade fotografier samt annat material i nya kontexter, och strävar på det sättet efter att belysa samhällets maktförhållanden och kravet att se ut på ett visst sätt på ett visst ställe. Den röda tråden i helheten är uppfattningen om arbete och dess förhållande till utseendet.

Skönhetsarbete är en sociologisk term som syftar på det arbete man gör för sitt utseendes skull. Det är vardagliga handlingar: att göra sig i ordning, sminka sig, smycka sig, välja kläder och hålla sig ren. I den västerländska konsumtionskulturen och nyliberalistiska tankevärlden behandlas utseendet, och individen i allmänhet, på samma sätt som ekonomin. Förväntningar på produktivitet, effektivitet och ordentlighet riktas mot människokroppen och dess yttre. Medborgaren och individen ska ensam ta ansvar för sig själv – framför allt se ut att ta hand om sig själv. Ändå får arbetstagaren inte betalt för sminkandet som sker innan arbetsdagen börjar, tvärtom – arbetstagaren använder egen tid och energi samt sina egna pengar.

I utställningen ingår också konstnärens diskussion med Erica Åberg som är doktor i ekonomisk sociologi och skönhetsforskare. Texten finns att läsa på utställningen.

Kaisa Syrjänen (f. 1997) är en bildkonstnär och fotograf från Helsingfors som arbetar med forskningsbaserad konst. I sina verk kombinerar Syrjänen fotografiskt material, dokument och texter. Hon är fascinerad av olika presentationsformer och den ständiga osäkerhet som hänger ihop med att fotografiers betydelse är kontextspecifik. Syrjänen är intresserad av konstens och vetenskapens beröringspunkter, samt inspirerad av frågor om konstens tillgänglighet. Syrjänen utexaminerades från avdelningen för fotografi vid Lahtis konstinstitut 2022.


Konstnärens arbete har stötts av Suomen Kulttuurirahasto och Centret för konstfrämjande (Taike). Tack till Fat Lizard som sponsrade dryckerna på vernissagen.

 

 

Kaisa Syrjänen
1.–24.9.2023
Hippolyte Studio

 

 

Bild: Kaisa Syrjänen, Hiusharja, 2021