Karina-Sirkku Kurz Supernature 3.–26.1.2020

Fotogalleri Hippolyte

Vår mänskliga förmåga att uppleva världen genom både vårt medvetande och våra kroppar har varit en betydande filosofisk tankegång under 1900-talet. Kärnan i Karina-Sirkku Kurz utställning SUPERNATUR består av minimalistiska bilder på estetisk plastikkirurgiska ingrepp och avslöjar hur vi förhåller oss till, tänker på och ändrar vår fysiska form. Hur upplever vi något som händer inne i våra kroppar? Vilka är de processer som påverkar människans självbild då den blir beroende av modifieringstjänster?

I utställningen SUPERNATUR fascineras Kurz av människokroppens ställning som materiellt ämne samtidigt som den har ett medvetande. Inspirerad av fenomenologiskt tänkande och på senaste tiden filosofen Jenny Slatmans Our Strange Body, undersöker Kurz människans fysik som en förnimmande sak. För Slatman kan kroppens sakskap inte betraktas skilt från dess inneboende subjektivitet – vilket främjar hennes idé om att då man är objekt innefattar det att vara subjekt. Denna ”konstiga” dimension gör kroppen lämplig för radikal fysisk förändring.

Kurz intresse ligger just nu i kroppen som ett formbart, skulpturlikt objekt. Hennes verk kretsar kring yttre modifiering och hur fysiskt utseende medvetet ändras. Utställningen visar bilder med anknytning till det avsiktliga (om)formandet och designandet av människans form. Kan man efter att ha genomgått ingrepp som direkt kan påverka och permanent förändra kroppen bestämma en punkt där ”jaget” börjar, eller kan en individ börja uppleva ett främmandeskap från sig själv?

Kurz undersöker människokroppens dubbelhet från olika synvinklar och utforskar hur människor förhåller sig till sina yttre jag. Hennes fotografiska blick är ändå varken smickrande eller dömande, utan snarare en anpassande lyrisk stil. Hennes bilder, som kanske förmedlar visuell förvirring, leker med fysiska förnimmelser – obehag och ömhet – och frågar var gränserna bör dras, både för de fotograferade subjekten och för betraktaren.

I galleriet visas smakfulla svartvita fotografier i harmonisk kombination med färgbilder. Noggrant utvalda tryckmetoder framhäver det fysiska och materiella i bilderna. Vid närmare granskning av dessa estetiskt tilltalande fotografiska fragment framträder mer häpnadsväckande bilder.

Karina-Sirkku Kurz är en finsk-tysk fotokonstnär och bildkonstnär som för tillfället bor i Berlin, Tyskland. År 2013 tog hon magisterexamen från programmet för fotografikonst på högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. Hon har också studerat vid yrkeshögskolan i Lahtis och konsthögskolan i Bremen. Kurz verk om ätstörningar har vunnit och nominerats för ett flertal priser. Boken UNGLEICHGEWICHT (obalans), som också behandlar ämnet, vann Nordic Dummy Award –priset år 2015 och utgavs därefter av Kehrer Verlag. År 2017 vann UNGLEICHGEWICHT priset för årets fotobok i Finland, som delas ut av Fotokonstnärernas förbund och Finlands fotografiska museum. Fotografen Alec Soth valde vinnaren. Verken som nu visas på Fotogalleri Hippolyte ställs ut för första gången.

Konstnärens arbete och förverkligandet av utställningen understöds av Centret för konstfrämjande.

I media
Helsingin Sanomat
Hufvudstadsbladet
Helsingin paikallislehdet
Ny tid

 

 

Karina-Sirkku Kurz
Supernatur
Fotogalleri Hippolyte
3.1.–26.1.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Karina-Sirkku Kurz, 2019
bilder från utställningen: Eija Mäkivuoti, 2020