Karl Ketamo Figures 29.11.–22.12.2019

Fotogalleri Hippolyte

Karl Ketamos utställning Figures behandlar massproduktionens oändliga orsak-verkan-förhållanden, global rörlighet och aktuella geopolitiska spänningar. Samtigigt reflekterar utställningen kring frågor om att producera konst: vad händer när konstens unikhet ersätts av massexistens och konstens särdrag, såsom originalitet, ifrågasätts?

När Ketamo förberedde utställningen strök han omkring på stängda bensinstationer och lopptorg, vandrade runt på industriområdens parkeringsplatser och rotade i kärl för metallavfall. Driven av barnslig entusiasm upplevde Ketamo det som att han sökte efter något nytt och okänt. De från början planlösa upptäcktsfärderna och experimenten i mammans garage ledde honom till nya fynd. Gradvis började utställningens teman klarna, men att skapa nya verk blev problematiskt. Hur berättigar man framställning och global förflyttning av nya varor i en redan färdigt kommersialiserad omgivning?

Den förenklade helheten som visas på Fotogalleri Hippolyte består av fotografier och skulpturinstallationer. Verken reflekterar globala teman ur ett personligt och samhälleligt perspektiv. I utställningen lyfter Ketamo fram sin egen tolkning av frimärkesserien Machin stamp som avbildar drottning Elizabeth II. Serien pryds av den brittiske Arnold Machins reliefskulptur, som sägs vara världens mest reproducerade konstföremål. Efter lanseringen i juni 1967 har över 220 biljoner kopior av frimärket tryckts. Installationen som består av variationer på oljekanistrar framhåller skillnaden mellan industriell och konstnärlig produktion – slutresultatet är alltid lite annorlunda, både fysiskt och mentalt.

I helheten sammanflätas frågor kring produktion och värde till en mångskiftande motsägelse-ekvation av ömsesidigt beroende. Sammanflätningen speglas också i utställningens namn Figures: figurer kan syfta å ena sidan på konstärliga former, å andra sidan på samhälleliga handlingsmodeller som kan gestaltas som strukturella former. I sitt arbete använder Ketamo metoder för återgivning och reproduktion. Ofta använder en konstnär som arbetar med fotokonst olika negativ-positiv-processer bekanta från fotografin för att framställa även skulpturföremål. Inom formgjutningstekniken definierar kopierandet i sig processen, som trots detta varje gång visar sig vara unik.

Karl Ketamo arbetar multidisciplinärt med fotografi, rörlig bild, skulptur och på senare tid även installation. I sitt arbete använder Ketamo upphittade bilder och föremål, som han återanvänder och presenterar på nytt på olika sätt. Utgångspunkten för Ketamos verk är ofta landskapsbildens kulturella och politiska strukturer. Ketamo har kandidatexamen i bildkonst från Royal Academy of Arts i Haag i Nederländerna, med inriktning på fotokonst. För tillfället slutför han sina magisterstudier vid Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. Ketamos verk har visats bl.a. på Eye Film Institute i Amsterdam, i det nederländska parlamentets representanthus, på Photoville-fotofestivalen i New York och Finlands fotografiska museum i Helsingfors. www.karlketamo.com

Utställningen har fått understöd från Paulo-stiftelsen, Centret för konstfrämjande och Aalto-universitetet.

I media
Helsingin Sanomat
Ny tid

 

Karl Ketamo
Figures
Fotogalleri Hippolyte
29.11.–22.12.2019
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Karl Ketamo, (Un)Finished, detaljer om installationen, 2019