Kastehelmi Korpijaakko Paus 2.–25.10.2020

Hippolyte Studio

Kastehelmi Korpijaakkos utställning Paus är en kombination av lägereld och fältkyrka, en skiss till en föreställning och en scen utan skådespelare. Den platsbundna installationen inbjuder besökaren att koncentrera sig på tystnaden mellan orden.

Utställningens namn Paus syftar på ett retoriskt knep genom vilket det sagdas betydelse kan framhävas. En delad tystnad är kraftfull. Samtidigt kan tigandet ses som en möjlighet att begrunda, tveka, dröja eller vila.

Den okonstlade installationen som har byggts upp i Hippolyte Studio består av ett fotografi, en bänk, en mikrofon, en förstärkare och av texter samt blommor i en vas. Utgångspunkten för helheten är Korpijaakkos observationer om hur en galleriutställning upplevs och om vad som försiggår där, men den handlar också om kommunikation och sorg och om den mänskliga närvarons etiska randvillkor.

Sorgens och tystnadens teman går hand i hand på utställningen. Korpijaakko närmar sig sorgen som en känsla utanför begreppen, som en anpassning till tingens obegriplighet. Är sorg slutligen modet att medge sin egen sårbarhet och således en möjlighet att skapa förståelse för andras sårbarhet och främlingskap?

Platser är vad vi gör med dem, men platser är även vad vi inte gör. Platser finns också då vi inte är där. Det här galleriutrymmet belyses inte heller på natten.

Vad är en högtalare när den inte är ansluten till nätströmmen? Vad är minimikravet för att avstå från beslutsförhet eller makt och för att lyssna?

Den lilla publikationen, som har skapats med trycktekniken risograph visas också i gallerilokalen. Den innehåller utdrag ur Milla Alina Marikainens, Petra Vehviläinens, Lotta Djupsuns, Tekla Inaris och Kastehelmi Korpijaakkos texter. De hänger ihop med det performativa verket Saarnan paikka (Time and Place for a Sermon), som visas på galleriet 18.10.2020. Konstnärerna söker alternativa former för den traditionella predikan och nya möjligheter för kommunikation. Verket har tidigare visats i Galleria Lapinlahti 2018 samt på Stora Räntan sommaren 2020 som en del av performansserien Island Rehearsals.

Bildkonstnären Kastehelmi Korpijaakko kommer från Helsingfors. Hennes arbeten bygger på fotografi och rumsliga helheter samt på olika praktiker inom scenkonsten. Sorgens ritualer, ekologisk skuld, enkelhet och anspråkslöshet är i kärnan i Korpijaakkos konstnärliga skapande. Hon ät utexaminerad magister i konst från Aalto-universitetet (2018) och hennes verk har visats på flera grupp- och soloutställningar i Finland och utomlands. www.kastehelmikorpijaakko.com

Utställningen har fått stöd av Paulo-stiftelsen och Centret för konstfrämjande.

 

Kastehelmi Korpijaakko
Paus

Hippolyte Studio
2.10.–25.10.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-17

foto: Kastehelmi Korpijaakko, Tauko / Muistiinpanoja ruohosta, juurista ja kontrollin historiasta, 2020
foton från utställningen: Milla Talassalo