Kenneth Bamberg Johan 12.4.–5.5.2024

Fotogalleri Hippolyte

Kenneth Bambergs utställning i Fotogalleri Hippolyte handlar om män som utsätts för våld i parrelationer. Hurudana är de kulturella föreställningar och strukturer som hindrar män från att visa sina känslor och sin svaghet? Hur allvarligt ser myndigheterna på det fysiska och psykiska våld som män utsätts för? Utställningen tillägnas Johan som innan utställningshelheten blev klar mördades av sin före detta partner.

Bamberg blev intresserad av ämnet efter att ha läst en tidningsartikel om en man som blivit misshandlad av sin fru och ringt till nödcentralen. Den jourhavande hade frågat om han ”får på käften av en kvinna” och hur stor skillnad i storlek det är mellan dem. Mannen som ringde hade slutligen uppmanats att reda ut situationen på egen hand.

Utgångspunkten för verkserien har varit männens egna ord och berättelser – porträtten och videointervjuerna av männen som varit offer för familjevåld är en central del av utställningen. Bamberg har hittat de intervjuade via organisationer som hjälper våldsoffer, och de har själv valt att delta i processen. I verken figurerar män från alla nordiska länder. Männens öden är olika: en har fått brännskador, en annan har knivhotats och en tredje har dränkts in i tändvätska. Förutom porträtten innehåller utställningen också ord och meningar som Bamberg valt från offrens berättelser och broderat på tyg.

Bamberg fick år 2022 priset Karlatag (Miehen työ) från Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane) för att ha lyft fram frågor kring det våld som män utsätts för, i utställningen Johan.

 

Kenneth Bamberg (f. 1981 Åland) har avlagt konstmagisterexamen i fotokonst vid Aalto-universitetet 2011. Influerad av uppväxten på Åland undersöker han från olika synvinklar kulturella och traditionella sätt att uttrycka maskulinitet på. Ett av målen är att öppna upp nya perspektiv på de traditionellt bekanta och ihärdiga bilderna av manlighet. Porträtten från de olika bildserierna, skapar en helhet som kapitlen i en bok. Bambergs verk har visats vid separatutställningar bland annat i Finlandsinstitutet i Madrid och Gallery VU i Quebec samt i grupputställningar i Danmarks nationalmuseum i Köpenhamn och Fotomuseum Winterthur i Zürich. Bamberg har beviljats flera priser och t.ex två treåriga arbetsstipendier av Finska kulturfonden (Suomen Kulttuurirahasto) och Konestiftelsen.

 

Utställningshelheten har förverkligats med stöd av Akillesjouren, Förbundet för mödra- och skyddshem, Horsens Krisecenter for mænd, Miessakit rf, Miesten asema, Centret för konstfrämjande, Finnfoto, Konestiftelsen, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland, Norsk-finsk kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Svenska litteratursällskapet, Nygrens stiftelse, Oskar Öflunds Stiftelse, Delegationen för jämställdhetsärenden (Tane), Otto A. Malms donationsfond, Reform, MannsForum, Samtök um karlaathvarf.

 

För dem som blir utsatta för våld och för gärningspersoner finns det hjälp att få. Här finns Helsingfors stads stödtjänster.

 

 

Kenneth Bamberg
Johan
12 april–5 maj 2024
Fotogalleriet Hippolyte

bild: Kenneth Bamber, Oak No.2, 2022