Kira Leskinen Chroma 5.–28.6.2020

Hippolyte Studio

I Kira Leskinens utställning Chroma tar tystnad, upprepning och rytm visuell form. I centrum av verken, som skapats med hjälp av en skanner och skanner-appen på en smarttelefon, finns de förnimmelser som väcks av ljuset, färgerna och formen och den känsloladdning som koncentreras i bilderna. Verken lockar en att dröja kvar i rummet och njuta av kraften i det minimalistiska uttrycket.

Leskinen visar upp två verksserier i Hippolyte Studio – Chroma och Vertical Horizons – som framställts med olika tekniker för digital skanning. När Leskinen behandlar bilden formas den till en abstrakt lek med färger och tanken om att blanda olika förnimmelser, dvs. synestesi, är starkt närvarande i utställningen: Hur låter en kombination av rött och gult? Hur känns den på tungspetsen? Leskinen översätter de auditiva intryck som färgerna och färgkombinationerna skapar till språklig form genom namnen på verken: Ato, Tokra, Viilo. Istället för en förtydligande funktion är det viktigaste med namnet fonetiken och hur det klingar.

I verksserien Chroma fördjupar sig Leskinen i tematiken kring tystnad och lugn: I bakgrunden finns konstnärens intresse för kyrkoarkitektur, särskilt i relation till ljus, rum och geometri. Serien baserar sig på solljus som speglas i skannerns glasyta och som beskärs och formas med hjälp av schabloner klippta av papper. I bilderna bränns det starka middagsljuset ut och flyter in under schablonerna – strålarna skiner till och med igenom pappret. Leskinens intuitiva och improvisationsbaserade arbetsprocess ger utrymme för slumpen, som fungerar som en intressant motvikt mot skannerns mekaniska avbildningsteknik. Rörelsen som skapas under skanningsprocessen: att lyfta pappret, föra in det, vända det, skapar olika digitala fel och förställningar i den bild som skannern formar. De här visuella vrickningarna ger verket sin slutliga form och natur.

Verken i serien Vertical Horizons, som fotograferats med skanner-appen på en smarttelefon, återvänder till konstnärens minnesbilder av storstäder såsom Istanbul och Bangkok. Verken kan ses som uttryck av saknad och försök att förenkla miljonstädernas karaktär till färgglada rytmer – linjer och färgfält. Verken i serien är en hyllning förutom till Mark Rothkos verk även till traditionella finska väggtextilier, ranor.

Kira Leskinen är en foto- och bildkonstnär från Helsingfors. Hennes konstnärliga arbete fokuserar på abstrakta bilder skapade med skanner, scanografi. Leskinen tog magisterexamen i konst vid Aalto-universitetet 2016 och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar i Finland och utomlands. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete jobbar Leskinen som fotograf och grafisk designer.
www.kiraleskinen.com

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande.

 

Kira Leskinen
Chroma
Hippolyte Studio
5.6.–28.6.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Kira Leskinen, Umut, 2018
bilden från utställningen: Milla Talassalo