Kukka-Maria Rosenlund Rosenvattenparken 4.–27.9.2020

Fotogalleri Hippolyte

I Kukka-Maria Rosenlunds utställning Rosenvattenparken dyker man in i ett tillstånd mellan fantasi och verklighet. Genom rosor och illusioner av paradiset funderar Rosenlund på de motstridigheter och förväntningar vi har gällande skönhet. Utställningshelheten består av fotografier och skulpturer, som kombinerar stengodslera, blandmaterial och en morrande röst. 

Det visuella språket i Rosenvattenparken hör ihop med barndomens leksaker, med flickåldern, erotiken och estetiseringen av den feminina kulturen. Verkens utgångspunkt finns i personliga upplevelser, som tillsammans med konsthistoriska referenser skapar historiska skikt på utställningen. Rosenföremål samt textilier och handarbeten från gångna generationer jämförs med bilder som syftar på paradiset och på den forngrekiska gudinnan Afrodite, som föddes ur havets skum och naken vadade i land.

Rosenlund studerar skönhetens myt från döljandets synvinkel. Hon är intresserad av synlighetens ambivalens: av ett behov att visa sig och den samtidiga rädslan att avslöja sig själv. På utställningen manifesteras kroppsligheten genom bortvändhet och döljanden, som i avbrutna stunder i badrummet eller i trädgården, känslan av underklädstyget eller i handgjorda keramiska arbeten. Utgångspunkten för verken finns i Buenos Aires, där Rosenlund bodde och där hon ofta besökte stadens trädgårdar. Trädgårdsskulpturerna håller ofta i en kruka, vars historia är kopplad till metaforerna för hemmet och interiören. I det västerländska tänkandets tradition är hemmet förenat med kvinnlighet och kvinnans kropp har beskrivits som ett kärl och en behållare. Att forma lera har ett starkt samband med Rosenlunds bakgrund, till förhållandet mellan en keramikermor och hennes dotter. Den morrande krukan på utställningen är ett samarbete mellan två generationer.

Rosenlund har skapat utställningens bilder genom olika gnuggbildstekniker på lera, tyg och fotopapper. I de keramiska föremålen gjorda av stengods har konstnären använt sig av olika glansiga glasyrer, målfärg, smink, snäckskal och gamla porslinsföremål. Materialiteten är en viktig del av Rosenlunds arbetsprocess: hon kombinerar traditioner från fotografiet och tillverkning av keramik och hittar drag i dem som överlappar varandra: metamorfosen, materians beteende och beundran av det slumpmässiga.

Kukka-Maria Rosenlund är en bildkonstnär, vars verk kombinerar en kamerabaserad teknik med olika materiella strukturer. Hon studerar ofta frågor som har att göra med metamorfos och identitet. Hennes verk har visats på flera grupputställningar i Finland och utomlands, som t.ex. Transeurope Photography (Aten, 2019), Finlands Fotografiska Museum (Helsingfors, 2018), Fotografia Europea (Italien, 2017) samt Åbo Konstmuseum (2014). Rosenlund har studerat bildkonst i Antwerpen i Belgien, och Buenos Aires i Argentina och blivit färdig magister i fotokonst från Aalto-universitetet 2020. Hennes verk finns i statens konstsamlingar.

Utställningen har fått understöd av Centret för Konstfrämjande.

Klicka på den virtuella utställningen här.

I media:
Helsingin Sanomat 25.9.2020

 

Kukka-Maria Rosenlund
Rosenvattenparken
Fotogalleri Hippolyte
4.9.–27.9.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Kukka-Maria Rosenlund, Rosenvattenparken, 2020
foton från utställningen: Milla Talassalo