3–26.10.2014 Kukka Paavilainen: Filmduken

Fotogalleri Hippolyte

Sumu sRGB medium

Kukka Paavilainens utställning behandlar ljusets projicering på filmduken, bildens tillblivande på duken och fotografiets roll som bakgrund till en serie målningar.

Verkligheten, projektionen, illusionen och målningens eget tillstånd ställer grundläggande frågor gällande målning. Ett färglager kan fungera på glasets och filmdukens vis. Solnedgången kan färga en vit vägg röd. I en målning kan projektionen öppna sig även för målningens eget tillstånd, som är någonting mer än en illusion av ett fönster eller en rumslig illusion. Det är inte ljuskällan bakom glaset och inte heller dess projektion på en vit vägg, utan ett tredje utrymme som på sätt och vis öppnar sig bakom målarduken.

Utgångsämnet för fotografiet i utställningen omformas småningom till att beskriva gränslandet mellan illusion och verklighet. Verklighetens spegling i vattenytan fortsätter som ljusets projicering på filmduken och vidare som återspeglingar i mänskliga relationer.

I bästa fall kan en mänsklig relation fungera liksom filmduken: Den ena möjliggör seendet av den andras reflektion vilket därmed synliggör personen. Det handlar om att det osynliga blir synligt, såväl i verkligheten som i illusionen och i förhållandet mellan två personer.

Utställningen är Paavilainens första praktiska avsnitt inom lärdomsprovet för doktorsexamen i bildkonst, som hon slutför vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors. Studien, som framskridit genom målning, kan följas i de utställda verksparen.


Kukka Paavilainen
(f. 1976) har avlagt magisterexamen i bildkonst år 2005 på Bildkonstakademins avdelning för måleri och arbetar för tillfället med sina doktorandstudier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hennes debututställning hölls på Forsblom Project i Helsingfors 2007. År 2009 höll Paavilainen separatutställning på Galleria UPP i Venedig och 2010 på Galerie Forsblom i Helsingfors. Hösten 2013 deltog hon i festivalen Art Goes Kapakka i Helsingfors och sommaren 2014 var hennes verk utställda på bildkonstfestivalen Mäntän kuvataideviikot i Mänttä.

Kukka Paavilainen bor och arbetar i Helsingfors.

Bild: Kukka Paavilainen, Sumu, 2012


3.–26. oktober 2014

KUKKA PAAVILAINEN
Filmduken

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 810 (innergård), 00120 Helsingfors
09 612 3344, www.hippolyte.fi
Tifre 1217, lösö 1216