Laura Böök Gruppen som inte kan sjunga 5.–28.6.2020

Fotogalleri Hippolyte

Laura Bööks videoinstallation Gruppen som inte kan sjunga är ett utvidgat porträtt och ett ostämt körframträdande. I galleriet möts besökaren av sångare på en kurs för personer som inte kan sjunga. De förbereder sig för en föreställning, gör övningar för att öppna upp rösten och sjunger tillsammans. Den uppriktiga och flerstämmiga sången, hostandet och felstegen omger betraktaren.  Verket erbjuder en andningspaus i det ständiga sökandet efter perfektion och ger en möjlighet att reflektera kring den frigörande potentialen i sprickor, misslyckanden och ofullständighet.

”Gruppen som inte kan sjunga” är också en populär sångkurs på Kalliola medborgarinstitut i Helsingfors. Kursen lockar deltagarna att bli bekanta med sin egen röst och finna glädjen i att sjunga.  Sångarna som ställer sig framför kameran avslöjar sin sårbarhet för betraktaren men tar samtidigt kontrollen över rummet på ett modigt och humoristiskt sätt. Böök deltog själv i gruppens verksamhet under ett års tid, utan sångfärdigheter, precis som de andra deltagarna. En central del av verket är andnings- och röstövningar som ofta görs bakom kulisserna – den råa och sköra sången får höras.

I utställningen, som förverkligats i samarbete med ljuddesignern Niklas Nybom, skapar Böök en liknande kroppslig och rumslig upplevelse i galleriet som den man upplever när man sjunger omgiven av andra människor.  Att sjunga när man inte har någon sångfärdighet kräver att man vågar kasta sig ut i det okända och stiga in på ett obekant område. Spänningen drar ihop bröstkorgen och gör att rösten blir tunnare, men småningom upplöses kroppens begränsningar och sångaren är inte säker på om rösten hörs från en själv eller utifrån.

Videoverket och dess dramaturgi baserar sig starkt på den ljudvärld Nybom skapat. Samtidigt stöder sig verket på porträttraditionen och utvidgar den. Genom att fotografera sångarna undersöker Böök spänningarna mellan medvetet poserande och omedvetet kroppsspråk. De här spänningarna är närvarande i vardagen men förstärks särskilt i situationer då man fotograferar.  Personerna som filmats för verket fokuserar turvis på att framträda inför kameran och försjunker turvis i övningarna. När en person sjunger inför publik är hen utsatt för blickar på ett liknande sätt som framför kameran. Böök intresserar sig för vardagliga detaljer som får absurda nyanser när de observeras utanför sin kontext. I verket Gruppen som inte kan sjunga är sången samtidigt en verklig och en konstgjord situation där fotograferandet ger sitt eget bidrag både till rampfebern och till övervinnandet av den.

Laura Bööks arbete rör sig i gränslandet mellan bildkonst och film. Utställningen i Fotogalleri Hippolyte är en del av Bööks examensarbete för hennes magisterexamen i konst, där hon undersöker förhållandet mellan den dokumentära och den iscensatta bilden, det underliga i vanligheten och rädslan för att misslyckas.  År 2020 tar Böök magisterexamen i fotokonst vid Aalto-universitetet, där hon också studerat dokumentär film.  Böök har avlagt kandidatexamen, BA Documentary Photography, vid University of South Wales i Storbritannien 2014. Hennes verk har visats på separat- och grupputställningar i Finland och utomlands. cargocollective.com/laurabook

Regi: Laura Böök | Filmning: Laura Böök, Tomi Rislakki | Klipp: Laura Böök | Ljuddesign: Niklas Nybom | Körledare: Ida Boucht | Sångare: Saija Aalto, Hannele Forssell, Krista Heikkilä, Susanna Jaromaa, Tuula Leskelä, Kirsi Mäenpää, Pirkko Ogata, Outi Paulus, Marja Parviala och Sanni Virtanen

Utställningen har fått understöd från Centret för konstfrämjande, Svenska kulturfonden, Finska kulturfondens Nylandsfond och Konstsamfundet.  

 

EVENEMAG PÅ UTSTÄLLNINGEN

Kom Sjung! sång-workshop 16.6. och 17.6.
Gillar du att sjunga fast du inte är säker på om du kan? Har du alltid varit intresserad av att sjunga i grupp men inte vågat prova? Välkommen att delta i en sång-workshop och bekanta dig med Laura Bööks utställning Gruppen som inte kan sjunga på Fotogalleri Hippolyte.

I sång-workshopen bekantar vi oss med hur rösten fungerar, lär oss grunderna i sångteknik och sjunger en enkel sång i två stämmor. Sång-workshopen är speciellt riktad till människor som inte har tidigare erfarenhet av sång. Dock är mer erfarna sångare också varmt välkomna. Workshopen leds av Ida Boucht, som är utbildad sånglärare från Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

Workshopen börjar klockan 17 i Hippolyte där vi ser Laura Bööks och ljuddesigner Niklas Nyboms videoinstallation Gruppen som inte kan sjunga. Laura Böök berättar kort om verket.

Plats: Fotogalleri Hippolyte, Georgsgatan 8-10, innergården. Workshopen ordnas ute på innergården. Ifall det regnar ordnas workshopen inomhus i galleriet.
Tid: Tisdag 16.6. kl 17-19 (på finska) och onsdag 17.6. klo 17-19 (på svenska)
Deltagarantal: max 8 personer
Anmälan: Senast söndag 14.6. till: info@hippolyte.fi. Vänligen skriv “Sång-workshop” i rubrikfältet.
Ta med: Vattenflaska, bekväma kläder

INSTRUKTIONER FÖR EN SÄKER BESÖK
Vi fäster uppmärksamhet vid att hålla tillräckliga avstånd mellan deltagarna och om vädret tillåter sjunger vi utomhus. Galleriutrymmet är 72 m2. Om du känner dig sjuk, var vänlig och stanna hemma. På Fotogalleri Hippolyte ägnar vi särskild uppmärksamhet åt hygien och renlighet i alla rum. Vi följer regeringens officiella instruktioner och agerar ansvarsfullt för att säkerställa allmänhetens och personalens välbefinnande. Om du är sjuk, stanna hemma och kontakta vård vid behov. Observera god handhygien: kom till galleriet med rena händer och tvätta dem vid behov eller använd handskar. Hosta eller nys i armbågen. Rör inte vid konstverk och undvik onödig kontakt med ytor.

I media:  
Helsingin Sanomat 29.5.2020

 

Laura Böök
Gruppen som inte kan sjunga
Fotogalleri Hippolyte
5.6.–28.6.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Laura Böök, still-bild från Gruppen som inte kan sjunga, 2020
bilden från utställningen: Milla Talassalo