Liinu Grönlund Atlas 2.–30.6.2023

Hippolyte Studio

I utställningen Atlas begrundar Liinu Grönlund hästens roll. Den poetiska och personliga utställningen är en del av omfattande efterforskningar i hästens ställning och ett fortgående arbete som kretsar kring detta tema. Numera har Grönlund sällan något att göra med hästar, men hon tänker ofta på dem.

Grönlunds tidigaste minnesbilder av hästar är att hon tecknat dem tillsammans med sin farmor, och att hon format hästar i lera. Farmor var aldrig nöjd med sin teckning, och tecknade hästen om och om igen. Grönlund jämför svårigheten i att teckna en häst med hur onåbar den andra artens upplevelse är. Helheten i Hippolyte Studio består av olika slags hästbilder som är försök att närma sig djuret: fotografier, teckningar och nyligen filmade hästar som rör sig.

I en död släktings kvarlåtenskap hittade Grönlund chockerande fotografier som släktingens far tagit av döda människor och djur vid fronten. Bilderna fick Grönlund att koppla samman två saker hon funderat på: djur och krig. I det essäliknade videoverket sammanflätas bilder och minnesbilder av hästar samt iakttagelser av de tecken på krig som tränger in i vardagen. Hästarna är som skuggor från det förflutna mitt ibland oss. Kameran följer noggrant med en hästhjord där hästarna lever sina arttypiska liv.

Händerna griper tag i bortglömda hästbilder i lådornas gömmor och på loppmarknader. Händerna både sköter om och begränsar, och gör människan överlägsen alla andra djur. Grönlund har alltid varit fascinerad av gamla fotografier och intresserad av vilka slags associationer som uppstår då de jämförs med samtida bilder och händelser.

Liinu Grönlund (f. 1984) är en bildkonstnär och filmskapare från Helsingfors som främst arbetar med rörlig bild. I sina verk begrundar Grönlund ofta djur och natur. Hennes arbete går ut på att samla iakttagelser och göra anteckningar om världen, som hon sedan använder då hon sammanställer ett nytt verk. Vissa verk kommer till under flera års tid. Under de senaste åren har Grönlund utvecklat ett lättare och mer skissartat sätt att arbeta. Det dokumentära greppet och essäformen präglar hennes verk.

Grönlund har avlagt magisterexamina vid Bildkonstakademin 2012 och vid Aalto-universitetets institution för filmkonst 2016. Grönlunds verk har visats på utställningar och festivaler i Finland och utomlands, förra året bl.a. i Åbo konstmuseum, Forum Box Mediabox, dokumentärfilmfestivalen Ji.hlava i Tjeckien och Busans kortfilmfestival i Korea. För närvarande gör Grönlund en lång dokumentärfilm tillsammans med Okku Nuutilainen.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahasto.

 

Bild: Liinu Grönlund, excerpt från Atlas, 2023