27.5–19.6.2016 Lina Jelanski, Fieldworks

IMG_2884_2

Lina Jelanskis verk har uppstått ur kombinationer mellan naturliga landskap och artificiella material. Jelanski använder papper och film för att skapa verk som är bundna till omgivningen och tar sin slutliga form i fotografier. Hon närmar sig sitt ämne genom att fokusera på färger och kontraster som uppstår i ytstrukturer. I verken skingras gränsen mellan det naturliga och de material som skapats av människan. Det artificiella smälter samman med landskapet och blir en del av det.

”Spontanitet och lekfullhet är de viktigaste delarna av min arbetsprocess. Mitt arbete inspireras av okänd terräng och upptäckarglädjen som den för med sig. Mitt konstnärliga tillvägagångssätt är experimentellt och reflekterar kring omgivningen. I mitt projekt inspirerades jag av Lee Ufans ”Relatum” (1969) – skulpturer som på ett väldigt minimalistiskt vis gestaltar växelverkan mellan det naturliga och det skapade”, berättar Lina Jelanski.

Verksserien tog sin början av en slump, ur iakttagelser av ett resmåls omgivning. I improvisationen fann konstnären ett nytt sätt att arbeta och serien Fieldworks kommer att få en fortsättning i framtiden.


Lina Jelanski
(f.1984) har fotografexamen från Lahden Muotoiluinstituutti i Lahtis och håller för tillfället på med magisterstudier vid Aalto-universitetet i Helsingfors. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete gör hon också kommersiella fotograferingar. Fieldworks är Jelanskis första separatutställning.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

27.5–19.6.2016
LINA JELANSKI
Fieldworks

HIPPOLYTE STUDIO
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

(bild: Lina Jelanski, ur serien Fieldworks, 2016)