Lotta Djupsund Pyrin pitkäaikaiseen suhteeseen todellisuuden kanssa III 3.–26.2.2023

Hippolyte Studio

Lotta Djupsunds utställning Pyrin pitkäaikaiseen suhteeseen todellisuuden kanssa III (Jag strävar efter ett långvarigt förhållande till verkligheten III ) består av hundratals fotografier ur konstnärens eget arkiv och handskrivna texter på galleriutrymmets väggar. Fotografierna återger minnen av situationer och känslor, jord, vatten, himmel, människogestalter och landskap – de är resultat av ett samlande. Texterna på väggarna är bland annat anteckningar om ögonblicken och platserna där fotografierna tagits. Verket lånar visuella drag från fotoalbum och begreppskartor. Helheten växer, får nya bilder varje vecka och blir klar först i den stund då utställningen ska tas ner.

Pyrin pitkäaikaiseen suhteeseen todellisuuden kanssa III är ett försök att med hjälp av dokumentation strukturera den stökiga vardagen. Utställningen är en förklaring av världen och en lek, där upplevelsen av osäkerhet kan övervinnas genom att behärska det egna bildspråket. Verket byggs upp associativt och förenar identifierbara motiv, upprepning, motsatser och bekanta former – alla de saker som språket byggs upp av och som används för att kategorisera världen.

Med utställningen vill Djupsund visa både det tvångsmässiga dokumenterandet av världen och glädjen i fotograferandet – de utesluter inte varann utan existerar sida vid sida. Det ändlösa fotograferandet återger och reproducerar relationen till världen. Minnena som återges är opålitliga och motstridiga; vardagliga fakta kan inte nödvändigtvis verifieras, och det är inte nödvändigtvis så att text och bild alltid bekräftar varandra.

Verkseriens föregående del visades i grupputställningen Buy grapes, plums, get to know yourself på våren 2021 i Borgå Konsthall.

 

Lotta Djupsund (f. 1980) är en fotokonstnär som bor i Helsingfors. Hon utexaminerades från Åbo Konstakademi 2011. För närvarande studerar hon på Aalto-universitetets magisterprogram i fotokonst. Sedan 2017 har Djupsund arbetat på Stora Räntan och hört till öns konstnärsgemenskap. Inspirationen till hennes verk kommer ofta från språkliga eller begreppsliga observationer. Djupsund är intresserad av skillnaderna mellan vardagsupplevelser och konstupplevelser, och de sinnestillstånd som dessa upplevs i.

 

Utställningen har fått stöd av Föreningen Konstsamfundet.

 

 

Lotta Djupsund
Pyrin pitkäaikaiseen suhteeseen todellisuuden kanssa III

3.–26.2.2023
Hippolyte Studio