26.5–18.6.2017 Maija Laurinen, Mute Land: Silence, Stillness and Stasis

Maija Laurinen, stillkuvaI sin utställning funderar Maija Laurinen kring upplevelsen av tystnad och stillhet och förhållandet mellan fotografi och rörlig bild. I videoverket Mute Land: Silence, Stillness and Stasis, som visas i Hippolyte Studio, rör vi oss i nattens stillhet. Ett snöklätt landskap förändras nästan obemärkt i bilden som påminner om en ett fotografi. Då bilden förändras väldigt långsamt märks förändringarna först när de redan skett.

Det stillastående verket skapar en fortsättning på fotografiets ögonblick på ett tyst och orörligt vis. Trots dess synbara orörlighet låter verket inte betraktaren stanna i ögonblicket utan fortsätter in i en kontinuerlig bildström. Ett totalt avstannande är ouppnåeligt på samma vis som tystnaden – en förändring är oundviklig: landskapet, ljuset och upplevelsen av att se förändras ständigt. Förväntningarna på det som ska ske blir en del av upplevelsen. Landskapet är tyst, men våra tankar, tolkningar och framförallt förväntningar tiger aldrig.

Maija Laurinen (f. 1978) använder sig av både fotografi och video. Hon behandlar ofta ämnena i sina verk genom betraktandet av rum och landskap. Förnimmelse och dess hämmande är centrala aspekter i hennes arbete. Laurinen har studerat både film och fotografi och tagit magisterexamen vid Slovakiens bildkonstakademi, där hon för tillfället är doktorand. Maija Laurinens verk har visats på många separat- och grupputställningar i olika länder.

 

26.5–18.6.2017
MAIJA LAURINEN
Mute Land: Silence, Stillness and Stasis

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

Bild: Maija Laurinen, Mute Land: Silence, Stillness and Stasis, 2016/2017 (still)