28.4 – 21.5.2017 Maija Närhinen, Innehåll

teoskuvaSisalto_15_3

Maija Närhinens utställning som nu visas i Hippolyte Studio fokuserar starkt på innehållet, alltså det som en viss form avskärmar från omgivningen. Utställningen, som består av ett installationsaktigt verk, byggs upp av endast avgränsande former, tomma kartonglådor, där varenda en fyller ut den föregåendes innandöme helt och hållet. Verket, som sträcker sig från vägg till vägg och från golv till tak, leker med motsatserna tom och full, men väcker också frågor kring förvaring, samlingar och deras begränsningar.

Alla delar har fått sin bestämda plats i samlingen av lådor, baserat på sin storlek. De tomma lådorna inuti varandra får också nytt innehåll då de formar en labyrintaktig yta och de enskilda lådorna försvinner in i verkets massa. Verkets material är motsatsen till ett värdefullt samlarobjekt, men verket lyfter fram frågor relaterade till samlande. Är samlingen ens ämnad att bli klar, eller är själva samlandet viktigare?

Maija Närhinen gör i huvudsak tredimensionella verk och installationer. I sitt arbete kombinerar hon ofta olika sätt att avbilda, såsom element från både tredimensionella och tvådimensionella verk tillsammans. Mina verk är stora helheter som formas av otaliga små delar. Som byggmaterial fungerar färdiga föremål eller delar av dem och även delar av färdiga bilder, t.ex. tryckta kartor. Mina kollageverk uppbyggda av bilder har behandlat frågor kring mängden bilder i vår omgivning och hur en bild förmår återge vår omgivning, berättar Närhinen om sitt arbete.

Maija Närhinen har magisterexamen i konst från Bildkonstakademin. Hennes senaste separatutställningar var år 2015 på Kouvola konstmuseum och MUUgalleria i Helsingfors. Närhinens verk har visats på grupputställningar t.ex. år 2015 i London på Royal British Society of Sculptors Gallery i en utställning kallad Skulptur, som presenterade nordisk skulptur; på museet Aboa Vetus & Ars Nova under Turku Biennial i Åbo år 2015 och på Konstuniversitetets forskningspaviljong i samband med Biennalen i Venedig. Hennes verk finns i bl.a. Helsingfors konstmuseums, Kiasmas, EMMA:s, Rovaniemi konstmuseums, Helsingfors universitets, Nordiska akvarellmuseet och Finska Konstföreningens samlingar. För tillfället arbetar Maija Närhinen på sin doktorsavhandling för Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet. www.maijanarhinen.fi

Utställningen har beviljats stöd av Centret för konstfrämjande.

28.4 – 21.5.2017
MAIJA NÄRHINEN
Innehåll

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Maija Närhinen, Innehåll (detalj), 2017