Maria Rosenlöf Red is the Colour of Your Life 3.–26.5.2019

Hippolyte Studio

I utställningen Red is the Colour of Your Life undersöker konstnären Maria Rosenlöf den djupt inrotade mänskliga vanan att leva med ögonen slutna – att välja att inte bry sig. Skillnaden mellan det synliga och det osynliga är ofta oklar. Det som är vackert och användbart i naturen kan också vara farligt.

Berggrunden på Åland består nästan helt och hållet av röd rapakivigranit*. Stenen kan hittas överallt: den används i vägar, gamla kyrkor och nya husgrunder. Tillsammans med det omgivande havet skapar slätt slipade klippor en positiv identitet för ön och lockar turister. Rapakivigraniten är dock ett magmatiskt mineral som innehåller förhöjda nivåer av uran. Den sönderfaller till radon, en luktfri och färglös, cancerframkallande gas, som kan komma in i hus. På grund av geologiska faktorer, byggnadsteknik och klimat är mängden radon inomhus högre i Finland än i de flesta andra länder.

Utställningen på Hippolyte Studio visar fotografier av den åländska berggrunden och porträtt av familjemedlemmars ryggar. De skrovliga, sprängda bergväggarna och högar av grus kontrasteras med subtila och poetiska bilder av människor. I Red is the Colour of Your Life frågar Rosenlöf: varför fortsätter vi leva med något, eller någon, som vi vet kan göra oss illa? Är det för att vi vill det, eller för att vi inte vill veta sanningen? Tänk om vi inte har något val? Vad händer när platsen vi bor på, eller personen vi lever med, är skadlig för oss? För Rosenlöf utgör berggrunden och familjen grunden till hennes liv.

Maria Rosenlöf (f. 1967) jobbar som frilansfotograf i Stockholm. Hon är född och uppvuxen på Åland. Rosenlöf har examen i fotojournalistik från Nordens Fotoskola vid Biskops Arnö (2002). Hennes konstnärliga arbete behandlar ofta identitet och lokalitet. Rosenlöf har deltagit i ett flertal separat- och grupputställningar, bl.a. i Sverige, Finland, Danmark och Grekland. www.mariarosenlof.com

Utställningen har erhållit understöd från Svenska kulturfonden, Ålands kulturdelegation och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer i Sverige.

* Rapakivi är ett internationellt använt namn. Mineralen finns också i USA, Brasilien, Kina, Sverige och många andra delar av världen. Finland är känt för sina rapakivigraniter. Rapakiviområden finns i Viborg, Vemo, Letala och på fasta Åland. I samband med att en förkastningsspricka öppnade sig, det som idag är Bottenviken, vällde utflöden av rapakivismältor upp och bildade för ca 1580 miljoner år sedan det som idag kallas Åland. Trots en omfattande informationskampanj om radon visar finska Strålsäkerhetscentralen STUK:s statistik (2017) fortfarande att endast få ålänningar testar inomhusluften och vattnet i sina hus. Enligt STUK diagnosticeras ungefär 300 finländare årligen med lungcancer p.g.a. exponering för radon.

 

Maria Rosenlöf
Red is the Colour of  Your Life
Hippolyte Studio
3.–26.5.2019
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Maria Rosenlöf, Red is the Colour of Your Life, 2019