Marja Saleva lika verkligt som vilket som helst rörligt rum, ropar på en berättare 4.–27.2.2022

Hippolyte Studio

Ett fotografi upprepas och fyller ett helt rum, varje kvadratcentimeter av det. Allt som allt 65 kvadratmeter. Bilden häftar vid arkitekturen och gör rummet till en oskiljaktig del av verket. I rummet finns en rörlig ljuskälla.

lika verkligt som vilket som helst rörligt rum, ropar på en berättare är en installation som baserar sig på dokumentärt fotografi. Installationen är en verklig och imaginär, en fysisk och psykisk och en emotionell och surrealistisk plats.

Verket är samtidigt fotografiskt, filmiskt och skulpturalt. Man kan se på det som en tredimensionell bild, som en del av en imaginär filmkuliss, eller tvådimensionellt, som ett iscensatt fotografi. Man kan även se det som en skulptur skapad som en installation.

Utställningen är en plats som bär på ett mysterium. En gåta som inte löser sig.

Marja Saleva är en fotokonstnär från Helsingfors. Utgångspunkten för hennes verk ligger i det dokumentära fotografiet som hon manipulerar digitalt genom att lägga till fiktiva ingredienser. Hon rör sig på gränsen av det verkliga och det imaginära och leker med fotografiets förhållande till verkligheten. Salevas verk är installationer, böcker och tidningar, där platsen alltid är en väsentlig del av helheten. Motiven till verken härstammar från hennes eget liv och från vardagen, men de innehåller ofta även en samhällelig dimension. Saleva har publicerat en fotobok på 350 sidor och ett internetkonstverk som består av tusentals bilder samt deltagit i ett flera utställningar. I Helsingfors har hennes verk senast visats i februari 2021 på Galleri Huuto, där hon ställde ut en installation. lika verkligt som vilket som helst rörligt rum, ropar på en berättare är hennes femte separatutställning. Saleva har utbildats till bildkonstnär på Konstakademin vid Åbo Yrkesskola 2013 och till magister i statsvetenskap från Åbo universitet 2001. Hon har journalistbakgrund.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjandet. Konstnärens arbete understöds av Alfred Kordelins stiftelse.

 

Marja Saleva
lika verkligt som vilket som helst rörligt rum, ropar på en berättare

4.–27.2.2022
Hippolyte Studio