29.9 – 22.10.2017 Marja Söderlund, Platsens manuskript

Hippolyte Studio

Marja Söderlunds utställning fångar känslan och upplevelsen av plats. Genom landskap och platser kan vi vara i kontakt med varandra, höra någonstans, även om platserna förändras.

Utställningshelheten följer mise en abyme –struktur, genom vilken ett intryck av djup föds när helhetsmotivet upprepas i mindre form inuti det större mönstret. Söderlunds montageaktiga arbetssätt länkas från verk till verk då parallella gestalter och arrangemang upprepas. Tillsammans bygger verken upp inkapslade rum som öppnar sig och sluts på olika sätt.

Kombinationer av landskap, interiörer och arkitektoniska konstruktioner har huvudrollen i verken, som består av både funnet material och sådant som konstnären fotograferat. I bilderna rör vi oss på gamla platser, i parker och på gårdar – i landskap där konstnären applicerar minnen från någon annanstans. Montagens delar förflyttar en parallell situation eller händelse till platsen, men också obearbetade bilder ansluts till helheten genom upprepning. Förändringar i skalan och upprepning av strukturer och former lyfter fram samband mellan platser och ögonblick.

Till platserna relateras händelser som kan vara upplevda eller inlärda. Det förflutna tolkas alltid på nytt i nuet. Å andra sidan behövs det förflutna, historien och tolkningen av den för att gestalta nuet. I Marja Söderlunds verk finns inte direkt berättelser att sätta ord på, utan parallella, flytande, poetiska skeenden. Platsens manuskript erbjuder genom fotografier utgångspunkter för att tolka upplevelsen av tid och plats.

Marja Söderlund är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Hon tog kandidatexamen i konst vid Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitetet) 1993. Hennes verk har visats på både separat- och grupputställningar i Finland sedan 1990-talet. Senast har Marja Söderlunds separatutställning visats på Galleria Heino i Helsingfors. Hennes verk finns i ett flertal inhemska samlingar, såsom statens konstsamling och Saastamoinen-stiftelsens samling.

Tack: Centret för konstfrämjande

29.9.–22.10.2017
MARJA SÖDERLUND
Platsens manuskript

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

 

bild: Marja Söderlund, Sisäkuva, 2012/2017