31.10–23.11.2014 Marko Karo: Book of Stains

Fotogalleri Hippolyte

Girl_in_a_butterly_dress

I november visas i Fotogalleri Hippolytes stora utställningsrum Marko Karos utställning Book of Stains, en arkivlik helhet av verk som på olika sätt prövar fotografins dokumentära, temporala och upphovsliga gränser.

I Marko Karos verk fungerar fotografiet ofta som en plats eller möjlighet för mötet mellan människa och djur, mellan mänskligt och omänskligt. Sättet att närma sig ämnet kan ses som utpräglat samhälleligt. Liksom i fotografiet är det i samhället alltid fråga om gränser och begränsningar – och genom detta oundvikligen fråga om uppdelning.

I sin nya helhet Book of Stains fortsätter Karo kartläggandet av fotografiets samhällelighet. Utställningen berättar vad som sker, då en med tiden bortglömd fotografs kvarlåtenskap blir material för en annan bildmakare att behandla.

Som bakgrund till verken ligger den vid förra sekelskiftet aktiva fotografen och tidningsmannen M.A. Starks (1857–1940) fotoarkiv, som kom att börja bearbetas av Karo för ungefär två år sedan. Sålunda är detta på flera sätt en gemensam utställning.

Book of Stains är ett tids-rumsligt svar på frågan om vilka dimensioner bearbetningen av bilden får då arkivet inte bara är en informationskälla eller slutförvaring för fotografierna, utan en utgångspunkt och ett redskap för det konstnärliga arbetet, där fotografiets materialitet och arbetets kroppslighet betonas.

I utställningen visas verk där den enskilda bilden sammanförs i en konstellation med andra bilder, texter och material. Slutresultatet är ett slags fotografiets materiella samfund där fotografiet inte bara betyder avbildning av ljuset, foto-grafia, utan också bio-grafia – nedtecknandet av livets spårbarhet.

Marko Karo (f.1971) är fotograf och forskare från Helsingfors. Han har undervisat på Konstindustriella högskolan i Helsingfors, samt på universitet i London, Helsingfors och Åbo. Karo har undervisat i finländska konstskolor och arbetat som kurator både i Finland och utomlands. Han bildar tillsammans med två andra konstnärer konstnärskollektivet Gruppo 111 (Mika Elo, Marko Karo, Harri Laakso), som förra året fungerade som kuratorer för Finlands utställningshelhet Falling Trees på den 55:e Venedigbiennalen.

M.A. Stark var en fotograf och tidningsman från Nokia, som dokumenterade livet i sin hembygd både genom att fotografera och skriva. Stark studerade kemi och naturvetenskap vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors och jobbade efter sin examen som forskare och lärare. Efter att ha insjuknat i en halsinfektion i början av 1890-talet återvände han till sin hembygd och började ägna sig åt branscher där talandet inte var centralt: Fotografering och journalistik. Starks fotografier visades på Konsthallen TR1 i Tammerfors hösten 2013. Maahenki ger i början av 2015 ut ett verk som presenterar Starks bilder (red. Marko Karo och Anja Portin).

Bild: Marko Karo, Girl (in a Butterfly Dress), 2014


31 Oct – 23 Nov, 2014
MARKO KARO
Book of Stains