Marko Karo Sea Change 29.10.–21.11.2021

Fotogalleri Hippolyte

Marko Karos utställning Sea Change betraktar nutiden ur en imaginär framtid. Videoverket  Sea Change (2021), som bär samma namn som utställningen, undersöker bräckligheten i samhällets bärande strukturer, samt föreställningar om dem, med hjälp av både dokumentärt och fiktivt material. I verken möter åskådaren en främmande, men ändå igenkännbar undervattensvärld: i skuggan av en skog på havets botten, bakom tegelmur efter tegelmur och raserade byggnader avslöjar sig ruinerna av ett fängelse, en disciplinär struktur ur en förgången kultur. Vilken typ av samhälle berättar detta fornminne om?

Verket visar bestraffningssystemet – som vi tar för givet – som ett objekt modifierat av entropin, som en framtida fossil, som rubbar föreställningar om både människocenterad temporalitet och gemenskap baserad på uteslutning. Under de senaste åren har Marko Karo utvecklat sitt arbete mot en spekulativ visuell arkeologi och lyfter på så sätt inte bara fram historier från marginalen, utan också möjliga och alternativa framtider. Detta tillvägagångssätt fungerar som ett medel för Karo att väcka grundläggande frågor både om våldets temporalitet och bildliga natur och de krafter som bygger upp och utesluter gemenskap.

Utställningens namn, Sea Change, indikerar en betydande förändring av riktning, en väsentlig vändpunkt. Det här kan tolkas på flera olika sätt. Berättaren i Karos videoverk ger subtila ledtrådar om å ena sidan en grundläggande avgörande händelse, men å andra sidan om en övergång eller en omprövning. Utställningen fortsätter den sammanflätning av olika tidsnivåer som karaktäriserar Karos arbete. Då han i sin tidigare utställning på Hippolyte sammanförde två fotografiska världar åtskilda av ett sekel (Book of Stains, 31.10.-23.11.2014), har han denna gång samtidigt på scen nu-stunden samt den mänskliga gränser överskridande framtiden.

Marko Karo är en bildkonstnär från Helsingfors som i sitt arbete använder sig av fotografi och rörlig bild. Hans verk förknippas ofta med olika konflikter och dess platser – historiska evenemang, mänskliga och icke-mänskliga gränser samt de geopolitiska kontexter och juridiska strukturer som är förknippade med dem. Karo har studerat fotokonst vid Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitetet), juridik vid Åbo universitet samt kritisk teori vid Univeristy of Londons Birkbeck College. Han har även arbetat som kurator samt undervisat bl.a vid. Aalto-universitetet. Marko Karos verk har visats i flera utställningar i Finland och utomlands. I Helsingfors har hans verk senast setts i grupputställningen Toista mieltä!  (sve. “Oenig!”) på Helsingfors stadsmuseum. Som bäst fotograferar han platser markerade av systemiskt våld i ett treårigt projekt finansierat av Konestiftelsen.

Marko Karo
Sea Change

29.10–21.11.2021
Fotogalleri Hippolyte

 

Tack:

bild: Marko Karo, still ur Sea Change, 2021