1.–24.4.2016 Miia Autio, Variation of White

Fotogalleri Hippolyte

Hippolyte_julistekuva

Miia Autios utställning Variation of White behandlar blickens subjektivitet, mötet med olikheter och utanförskap och föreställningen om det annorlunda. Huvudrollen i verkshelheten har fotografier vars bakgrundsteman öppnas upp av ett dokumentärt videoverk.

Fotografierna som ställs ut är versioner av originalbilderna som svängts om till negativ. Vid första anblicken motsvarar bilderna betraktarens förväntningar gällande det fotograferade objektets utseende, vilket får betraktaren att åsidosätta den omsvängda bildens logik. Verkligheten avslöjas först vid en närmare granskning, men originalbilden kan också ses genom en optisk illusion. Illusionen i fråga, en negativ efterbild, skapas då hjärnan för långsamt tolkar den information som ögonen förmedlar.

På samma sätt kan tiden och närmare granskning också förändra våra fördomar. Variation of White försöker få betraktaren att ifrågasätta sitt sätt att forma verklighet. Det vi ser är aldrig en direkt avbild av den yttre verkligheten utan bilden skapas alltid som ett samspel mellan vårt synsinne och vårt medvetande. Blickens subjektivitet kommer fram när bilden, som vid första ögonkastet antagits vara verklighet, uppdagas vara någonting annat.

Miia Autios bilder och det videoverk som visas tillsammans med dem behandlar en minoritetsgrupp, som lider av myter relaterade till individernas utseende och av diskriminering som grundar sig på dessa myter. Videoverket skildrar deras önskningar och kamp för att bli accepterade och framställda som likvärdiga med majoritetsbefolkningen.

Miia Autio (f.1986) tog fotografexamen år 2015 vid Lahden Muotoilu- ja taideinstituutti i Lahtis och år 2016 vid yrkeshögskolan i Bielefeld. Hennes verk har tidigare visats i grupputställningar både i Finland och utomlands. Autios verk I called out for mountains, I heard them drumming var tidigare i år nominerat till Fotofinlandia-priset och kan ses fram till 30.4 i utställningen Hemland på Finlands fotografiska museum som en del av Festivalen för politisk fotografi.

I sitt konstnärliga arbete är Autio intresserad av att lyfta fram samhälleliga teman så att kunskap och förståelse föds i interaktionen mellan verk och betraktare. Hennes verk behandlar teman relaterade till identitet, främmandeskap och betraktande av bilder.

Utställningen har erhållit stöd från Alfred Kordelins stiftelse och Centret för konstfrämjande.

1.–24.4.2016
MIIA AUTIO
Variation of White

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16