Mikko Rikala Drift 5.–28.2.2021

Fotogalleri Hippolyte

På Mikko Rikalas utställning visas både fotografier och små skulpturala element, genom vilka konstnären behandlar tiden och tidserfarenhetens proportionalitet samt materialens kretslopp. I verken syns spår av förändring, som olika osynliga krafter lämnar i miljön genom tidens gång. De visar även den cykliska karaktären hos samma processer samt den dubbelriktade rörelsen som genereras då olika material möter varandra. Just dessa förändringar som sker i miljön, som kan upplevas genom människans sinnen, får oss att å ena sidan uppfatta tidens gång i vår egen upplevelsevärld, men å andra sidan är det ändå omöjligt att genom dem förstå större förändringar som ligger utanför den mänskliga skalan.

En central process i Rikalas arbete är en långsam och fokuserad observation. Geologiska och kulturhistoriska tidsperioder är svåra att uppfatta, eftersom de överskrider tiden för människans existens. För att synliggöra saker i skala med utformningen av land och kontinenter behövs flera människogenerationers levnadsår, på samma sätt som för stilriktningars födelse och död. Trots det består även stora cykler i slutändan av samma, återkommande cykel av repetitiva förändringar som det vardagliga livets rytm. Dessa ofrånkomliga, långsamma krafter utanför människans kontroll synliggörs av Rikala till exempel i form av vittrande landmassor, vattenvirvlar och vattnets strömmar.

I utställningens textverk lägger Mikko Rikala fokus på det antropocentriska perspektivets födelsetid och -platser. Det moderna, europeiska, urbaniserade subjektets födelse har möjliggjort den skenbara lösgörelsen av förnuftet från kroppen och människans separation från naturen. Berättaren, som i texten koncentrerar sig på omgivningens former och förändringar orsakade av tiden på dygnet eller vädret, hittar trots allt, då hen stannar upp, en tillfällig möjlighet att själv smälta in och bli en del av landskapet.

Mikko Rikala är en fotokonstnär bosatt i Helsingfors. I sina arbeten har han har redan länge behandlat tid och tidsuppfattning. Cyklicitet och utanförskap har blivit en del av hans konstnärliga skapande. Att upprepa samma bild, seriellt fotograferande samt att utsätta sina bilder för tidens gång och elementen skapar ett nästan meditativt sätt att närma sig tiden som motiv. Rikala är utbildad från magisterprogrammet i fotokonst vid Aalto-universitetet och förutom det har han studerat fotografi vid École Supérieure National de la Photographie i Frankrike, Designinstitutet i Lahtis och Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimédia i Spanien. I Helsingfors har hans verk senast sett på en separatutställning (tillsammans med Juuso Noronkoski) på Galleri Sinne år 2018. www.mikkorikala.com

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande.

Mikko Rikala
Drift

Fotogalleri Hippolyte
5.2.–28.2.2021
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Mikko Rikala, Edge of Europe (south), 2021
(nedan) installationsbilder: Milla Talassalo