31.3–23.4.2017 Mikko Sinervo, Unfinished Map of Cosmos

Photographic Gallery Hippolyte – Poster

I Mikko Sinervos utställning ser vi på rymden. Konstnären bygger en egen kosmisk atlas, som visar upp rymdfenomen som intresserar honom. Dvärgplaneterna, Mars och den mörka materian syns som konstnärens tolkningar i olika tekniker, både i form av fotografier och som installationer.

Mikko Sinervo är intresserad av att granska tidens rörelse. Fotobaserade tekniker och ljuskänsliga material har gjort det möjligt att fånga ljusglimtar i bildlig form. För tillfället är det rymden och dess fenomen som ligger i centrum för konstnärens arbete. Rymdens mångsidighet och oändliga möjligheter har fascinerat Sinervo redan i åratal och de nya verken baserar sig också i stor utsträckning på det vetenskapliga material som han samlat in.

På Hippolyte fortsätter funderingarna kring rymdens olika fenomen med de nyaste verken i Unfinished Map of Cosmos. Verken formar en rymdatlas där Sinervo med hjälp av olika tekniker presenterar egna tolkningar av de rymdfenomen som intresserar honom.

I Sinervos arbete ligger tyngdpunkten i verkens födelse, när arbetsrummet fungerar som konstnärens observatorium. Vikten av själva processen syns också i utställningen. I Hippolyte Studio byggs en installation upp av uv-ljusenheter och papper behandlat med cyanotypikemikalier, som belyses kontinuerligt utan att någon någonsin får se slutresultatet.

Utöver de olika fototeknikerna innehåller utställningen också bland annat gipsverk, syrade kopparskivor och fotografier behandlade med pigment. Genom olika tekniker skapar Sinervo mångfacetterade verk där grundidén formar slutresultatet. De fungerar som grundläggande byggstenar då konstnären skapar sin egen oändliga kosmiska atlas.

 

Mikko Sinervo är en 35-årig bildkonstnär, som bor och arbetar i Helsingfors. Sinervo utexaminerades som magister i bildkonst från Aalto-universitetets konstindustriella högskola 2010. Hans verk har visats på många grupp- och separatutställningar både i Finland och utomlands.

* Cyanotypi är en gammal och enkel teknik för att göra fotografier. Den ljuskänsliga emulsionen, som består av två järnsalter, framkallas med vatten. Slutresultatet är oftast en blåfärgad bild, som också kan tonas. Tekniken upptäcktes år 1842 av den engelske astronomen och vetenskapsmannen Sir John Herschel.

 

Utställningen har beviljats stöd av Helsingfors kulturcentral, Paulo-stiftelsen, Finska Konstföreningen, Centret för konstfrämjande

 

31.3–23.4.2017
MIKKO SINERVO
Unfinished Map of Cosmos

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 14.4.2017

kuva: Mikko Sinervo, Tidal Locking (Europa), 2016