Milja Laurila 4.–27.3.2022

Fotogalleri Hippolyte

Verken på Milja Laurilas utställning baserar sig på den engelska utgåvan av fackboken Woman. An Historical Gynæcological and Anthropological Compendium. Den tjocka boken på över tusen sidor, som ursprungligen utgavs på tyska år 1885, var på sin tid en av de mest inflytelserika texterna inom sitt område. Boken, som beskriver kvinnans fysiologi från en antropologisk synvinkel, har hundratals fotografier på nakna kvinnor och barn runtom i världen. Boken ger ett intryck av en förbryllande kombination av sexuell och kunskapsteoretisk lust, vars föremål – kvinnorna och barnen – presenteras som provexemplar vetenskapsmännen hittat i naturen. Bokens bildtexter berättar om forskarnas attityd: “En indisk flicka visar sina behag”, “Tunisiska fasta, spensliga bröst”.

På utställningen visas fotografier och ett ljudkonstverk. Den fotografiska helheten Namnlösa kvinnor (Untitled Women) handlar om att betrakta och bli betraktad samt om de maktstrukturer som hänger ihop med dessa. I sin tids ursprungliga vetenskapliga sammanhang var det centrala i betraktandet av bilderna en detaljerad bedömning av kvinnornas utseende och kroppsdelar, men i Laurilas utställning ser åskådaren dem inte tydligt, eftersom sikten skyms av ett genomskinligt papper som placerats under ramens glas. Ju närmare bilden man kommer, desto otydligare blir bilden på kroppen. Milja Laurila vänder uppmärksamheten till kvinnornas ögon. De blickar intensivt på betraktaren genom ett hål i papperet, som om de frågade hur det känns att bli beskådad.

Ljudkonstverket Kvinna. Över 1000 svartvita fotografier och sju färgbilder består av de ursprungliga bildtexter från den antropologiska fackboken. Precis som i textkonstverk på Milja Laurilas tidigare utställningar, består innehållet här också av enskilda meningar som är som små dikter eller blixtrande visioner: Man och kvinna. Adam och Eva; Stening av två kvinnor; Fruktbarhetsmagi. Det är fortfarande frågan om fotografier – frånvarande eller imaginära, som ljudet inbjuder åskådaren att bilda i sitt sinne.

Ljudverket är skapat i samarbete med ljuddesignern och bildkonstnären Joonas Siren samt skådespelaren Teijo Eloranta. Det innehåller beskrivningar av anatomi och våld, som kan uppröra en del åhörare.

Milja Laurila är en bildkonstnär från Helsingfors. Hon utexaminerades från Aalto-universitetets magisterprogram i fotokonst 2010. Laurila närmar sig fotografiet som materialet för sina verk. Hon är intresserad av förhållandet mellan bilder och ord och sätter i sina verk vetenskapligt arkivmaterial, i form av både bild och text, i nya sammanhang. Milja Laurilas verk har under 2021 visats bl.a. på utställningar på LACMA-museet i Los Angeles, Konsthallen i Helsingfors samt på Paris Photo-konstmässan i Paris. På Hippolyte har hon haft separatutställningar 2007 och 2016.

Utställningen har fått stöd av Finska kulturfonden och konstnärens arbete av Centret för Konstfrämjande.

 

Milja Laurila
Kvinna. Över 1000 svartvita fotografier och sju färgbilder

4.–27.3.2022
Fotogalleri Hippolyte