2.–25.1.2014 Milla-Kariina Oja: Parallel Interiors

Fotogalleri Hippolyte

INVITATION_photo_Milla

Milla-Kariina Ojas utställning Parallel Interiors granskar begreppen privat rum och gränser. Oja har bott många år i Kina, vilket påverkat hennes arbete. Den täta stadsstrukturen i Peking fick henne att börja fundera på människans privata sfär. Parallel Interiors genomfördes i Kina, Finland och New York.

Som bakgrund till utställningens videoverk ligger de intervjuer som konstnären samlat. Dessa behandlar den intima sfärens betydelse för människor, i en värld där identitet allt mera sällan byggs upp kring boendet.

Hanna Johansson, forskare i samtidskonst, skriver om Ojas verk: ”Utställningen närmar sig hem och boende å ena sidan via gränserna för den konstruerade omgivningen och för dess materiella avskildhet och offentlighet. Å andra sidan visar verket att det inte är enbart yttre väggar, murar, dörrar och fönster som definierar hemmet, utan att det skapas genom att aktivt leva i rummet.

Genom att undersöka rummens specifika drag och jämföra liknande utrymmen med varandra granskar Milla-Kariina Oja de förenande aspekterna, inte i första hand arkitektoniskt eller materiellt, utan snarare på känslonivå. Våra minnens rum, där vi levt, betyder på något vis samma sak: De har alla varit rum för trygghet, våra egna bon. I våra minnen existerar de samtidigt.


Milla-Kariina Oja
(f.1976) bor och arbetar för tillfället i Helsingfors. Oja tog examen från Manchester Metropolitan universitetets konstlinje 1999. Hon fortsatte sina studier på doktorandprogrammet på universitetet i Barcelonas konstfakultet fram till 2002. Milla-Kariina Ojas verk har visats på gallerier och konstmuseer runtom i Europa och Kina. Oja är en av konstnärerna på Turku Biennial 2015, som inleds i juni på Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo.

www.millakariinaoja.com

Projektet har understötts av Kone-stiftelsen, Centret för konstfrämjande, Alfred Kordelins stiftelse, Helsingfors kulturcentral och Starkki.

2.–25.1.2015
Milla-Kariina Oja
PARALLEL INTERIORS

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10 innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16
Stängt 6.1.2015