Mortti Saarnia Allerginen karjapaimen 3.–26.3.2023

Hippolyte Studio

Mortti Saarnias utställning Allergisk cowboy är en berättelse om en man som sviker sin manlighet och blir en ikon på 1950-talets finska landsbygd. Han är en lantbruksarbetare som är allergisk för hästar. Under en tid som kallas ”Regnbågsfinlands mörkaste årtionde” beundrar han Marlboro-reklamerna, är homosexuell och skyddar sin sköra maskulinitet in i det sista.

Trots sin svåra hästallergi vägrar cowboyen avstå från sin socialt accepterade neurotiska mansbild. Istället förstärker han den genom att fetischera maskulinitet och avslöjar samtidigt sin olikhet. Allergisk cowboy strävar efter att kritiskt granska mans- och maskulinitetsbilden, men är samtidigt en länk mellan den traditionsbundna och postmoderna maskuliniteten.

Saarnia filtrerar livet på 1950-talets finska landsbygd genom en bildvärld som präglas av camp och icke-hypermaskulinitet. På det sättet strävar konstnären efter att erbjuda betraktaren mera material som handlar om hur konsten skärskådar vår nationella identitet. Den excentriska gestalten som figurerar i verken lyckas följaktligen bryta mot de rutinmässiga visuella konventioner som präglar maskulinitet.

Utställningen består av inramade fotografiska verk och stora broderier. Dessutom har konstnären använt skruvar och andra metalldelar som material i verken. Saarnia arbetar också med iscensatta självporträtt och barndomens fotoalbum.

Allergisk cowboy är Saarnias första separatutställning. Den har tidigare visats i Åbo Konsthall och Taidekeskus Mältinranta i Tammerfors 2022.

 

Mortti Saarnia (1990) är en fotograf och bildkonstnär från Helsingfors. I sitt arbete behandlar han ofta förhållandet mellan media och personlig identitet. Han grundar sin konst på berättelser, genusvetenskap och personliga upplevelser. Saarnia stöder sig på teori och är besatt av populärkultur. Han utexaminerades från Åbo Konstakademi 2016 och avlade konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet 2020.

Stylist och fotoassistent för Allergisk cowboy Riina Koljonen

Konstnärens arbete har stötts av Centret för konstfrämjande (Taike) och Suomen Kulttuurirahasto.

 

 

Mortti Saarnia
Allergisk cowboy
3.–26.3.2023
Hippolyte Studio