3.7–1.8.2014, Nana & Felix, The Zone System

Fotogalleri Hippolyte

FOTOGALLERI HIPPOLYTE
Georgsgatan 8–10 (innergård), 00120 Helsingfors, +358 9 612 33 44, www.hippolyte.fi
Öppet: mån–fre 12–17

3.7–1.8.2014
NANA & FELIX
The Zone System

https://www.facebook.com/events/747339441984651/

Det är inte fråga om i fall ditt pass motsvarar dig, utan om du motsvarar ditt pass.

Med denna utställning vill vi granska fotografi som ett institutionellt verktyg som används för att registrera, kategorisera och stämpla människor. Verken som ställs ut bygger på den officiella fotografins historiska ursprung. Genom att skapa karikatyrer av tidig myndighetsfotografering (såsom passfoton, fotografier för brottsregister och fantombilder) vill vi ifrågasätta både grunderna för denna verksamhet samt gränserna för fotografisk representation.

Utställningen består av tre verk:
The Zone System är en installation bestående av 42 digitala skärmar. Detta verk lånar den amerikanska fotografipionjären Ansel Adams tekniska zonsystem och ersätter de olika gråtonerna med en ständigt föränderlig mänsklig gråskala.

Kanta|Väestö är en diptyk gjord av 236 passfoton. Skulpturen är ett svar på den positivistiska användningen av fotografin inom 1800-talets kriminologiska och rashygieniska studier.

Facial Composite består av tolv bilder på konstnärerna. Med utgångspunkt i myndigheternas identifikationsmetoder, ombads tolv deltagare att svara på ett frågeformulär för att beskriva konstnärernas ansiktsdrag.

Som konstnärsduo arbetar Nana & Felix med fotobaserade projekt. Våra gemensamma arbeten bygger på en vilja att leka med etablerade idéer, åsikter samt bruk av fotografier. Utställningen The Zone System är vårt andra projekt tillsammans. För mer information om oss och våra projekt vänligen besök vår hemsida: www.nana-felix.com

Detta projekt har erhållit understöd från Konestiftelsen, Svenska Kulturfonden och Oskar Öflunds Stiftelse.

KantaKanta|Väestö (del av diptyk), 100 x 130 cm, print media, 2014