Natalia Kopkina Studier och anteckningar 30.10.–22.11.2020

Fotogalleri Hippolyte

Silvergelatinkopior, texter och konstnärsböcker fyller Hippolytes gallerilokal i Natalia Kopkinas utställning Studier och anteckningar. I fotografierna som har fotograferats och kopierats för hand upprepas teman för skisser och studier bekanta från konsthistorien, så som rörelse-, naken- och porträttstudier. I Kopkinas anteckningar skrivna på papper med skrivmaskin förmedlas tankar direkt som de är. Utställningen är del av ett bredare manifestprojekt som påbörjades av konstnären år 2016. I det studerar hon det nutida fotografiets väsen och sitt liv som fotokonstnär. Utställningsbesökaren erbjuds en möjlighet att fördjupa sig i konstnärens iakttagelser samt att kika in bakom kulisserna, där allting inte är färdigtuggat och har en slipad finish.

Natalia Kopkina är en fotokonstnär som bor och arbetar i Helsingfors och som aktivt arbetar med analogt fotografi. Kopkina är en av Finlands Mörkrumskonstnärers stiftande medlemmar. År 2018 grundade hon det icke-vinstdrivande förlaget, I am not Publishing, för att publicera fotokonst- och konstnärsböcker. Kopkina utexaminerades från magisterprogrammet i fotokonst på Aalto-universitetet 2015.  www.nataliakopkina.com

Utställningen har understötts av Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Finska Konstföreningen samt stiftelserna Paulon säätiö och Greta ja William Lehtisen säätiö.

 

Natalia Kopkina
Studier och anteckningar 
Fotogalleri Hippolyte
30.10.–22.11.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Natalia Kopkina, Järntand, 2020
foton från utställningen: Milla Talassalo