Paula Saraste All things, passing 28.2.–22.3.2020

Hippolyte Studio

Paula Sarastes All things, passing på Hippolyte Studio är en konceptuell verkshelhet om fandom, beundran och förhoppningar. Utställningen reflekterar kring fotografiet som medel för presentation och representation och fotografiets särskilda förhållande till verkligheten och även till något ouppnåeligt och slutligen till döden.

Sarastes utställning består av en mängd fotografier, ett textstycke och en föremålsinstallation, och är resultatet av en oändlig process. Bilderna är en samling där någonting alltid saknas. De fotografier som visas i utställningen är versioner av dokumentära bilder ur tidningar och böcker där huvudpersonen, John Lennon, helt eller delvis raderats med hjälp av digital bildbehandling. Texten i utställningen, en beskrivning av ett minne, bidrar med en möjlig tolkning av ett ögonblick som passerat och speglar konstnärens förhållande till ”John”. Helheten påminner om möjligheterna och betydelsen hos glömskan och tomrummen.

I år är det 40 år sedan John Lennon avled i New York. All things, passing tematiserar Lennons frånvaro: det går inte att fotografera honom mer. Sarastes bilder väcker frågor om det energifält, auran, som omger levande varelser – finns den? Kan man i bilderna uppfatta Lennons aura, även om han tagits bort ur bilderna? Såsom Mark Chapman, när han sköt Lennon, genom sitt handlande hindrade andra från att få sin del av sin beundrade Lennon, håller Saraste också musikern för sig själv genom att ta bort honom från andras blickar. Förutom själva personen har Saraste också ur en del av bilderna tagit bort spåren av själva raderandet, av sitt eget arbete. Till skillnad från ett dokumentärt och på sätt och vis passivt uttrycksmedel kan nutidens fotografi användas för att med hjälp av digital bildbehandling lättvindigt skapa och förmedla användarens egen uppfattning av världen och av historien.

I utställningshelheten All things, passing förändras det förflutna och blir tillfälligt. Objektet på originalfotografierna har dött och platserna för det som skett förlorar så småningom sin betydelse. Slutligen bleknar känslorna och minnena, försvinner och glöms bort, blir en del av tingens vardagliga flöde i tiden. I utställningen sammanförs fotokonstens kärnfrågor kring död och odödlighet, det dokumentära och tematiken kring representation av frånvaro, som återkommer upprepade gånger inom den västerländska konsthistorien.

Bildkonstnären och filmskaparen Paula Saraste bor och arbetar i Helsingfors och Berlin. Hon arbetar multidisciplinärt med film, fotografi och performans. Temana i Sarastes arbete relaterar ofta till det rationellas kollaps, melankoli, rädsla, kontroll och identitet. Saraste utexaminerades från utbildningsprogrammet för tid- och rumkonst på Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet år 2016. Hon har deltagit i ett stort antal separat- och grupputställningar i Finland och utomlands, t.ex. på HilbertRaum-galleriet i Berlin 2018 och 9th Ewha International Media Art Presentation i Seoul 2016. www.paulasaraste.com

 

Paula Saraste
All things, passing
Hippolyte Studio
28.2.–22.3.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Paula Saraste, All things, passing, 2015-2020
bilden från utställningen: Milla Talassalo