Pekka Niittyvirta Monsters, Dark Mills and Angels II 25.10.–18.11.2018

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

I den andra delen av Pekka Niittyvirtas utställningstrilogi formar fotografiska verk, marmorskulpturer och frimärken en installationsaktig helhet. I utställningen, som omfattar både Fotogalleri Hippolyte och Hippolyte Studio, ser vi domstolar, murar och fasader, och även ruiner och stränder – gränser. Bilderna i utställningen är tagna bland annat i Senegal, USA, Palestina och Mongoliet. De presenterar en verklighet, utan att för den skull vara dokumentära, och de placerar sig i gränslandet mellan verklighet och fantasi. Skulpturerna kombinerar fotografins temporalitet och dokumentära karaktär med marmorns historiska referensram.

Utställningstrilogin Monsters, Dark Mills and Angels behandlar den globala marknadsekonomins tillväxt och geopolitiska och ekonomiska spänningar genom teman såsom övervakning, rätt och landskap. Niittyvirtas trilogi skapar en scifi-berättelse om den globala hedonismen. Mänskligheten formar vår omgivning och dess struktur, klimat och landskap. Samtidigt försöker vår kultur anpassa sig till den allt snabbare förändringen. Både begreppen makt och information ser ut att splittras, eller kanske snarare blekna, i en slags global kvarn. Som om makt skapades någon annanstans, utom räckhåll för oss alla. Paradoxalt nog uppfattar vi och känner allt bättre till olika orsakssamband.

En del av bilderna i Niittyvirtas serie är digitalt uppbyggda landskap, andra är existerande strukturer eller modifikationer av dem. Berättelsens originalkulturer, -platser och -gränser är till stor del utsuddade. I verken är naturen ofta begränsad till artificiella miljöer såsom djurparker och delfinarier. Verken lyfter fram hur naturen idag ses som endast en råvaruresurs eller som en kommersiell imageprodukt.

Pekka Niittyvirta (f. 1974 i Helsingfors) arbetar med en kombination av installation, fotografi, video och andra bildtekniker och överskrider gränser mellan experimentellt, konceptuellt och dokumentärt arbete. Genom många olika projekt, som skiljer sig estetiskt och innehållsmässigt, granskar Niittyvirta kritiskt våra socialt uppbyggda verkligheter. Sedan år 1999 har Niittyvirtas verk visats både i Finland och utomlands, på separat- och grupputställningar. Han har valts till finalist för Fotofinlandia-priset åren 2004, 2006, 2014 och 2016. År 2014 tilldelades Niittyvirta priset för årets miljökonstverk i Finland. Niittyvirtas verk finns bland annat i Kiasmas, Serlachius-museernas, HAM:s (Helsingfors stads konstmuseums), Pro Artibus, The Palestine Museums, Finska Konstföreningens och Statens konstverkskommissions samlingar.

Centret för konstfrämjande har beviljat understöd för utställningen.

 

Pekka Niittyvirta
Monsters, Dark Mills and Angels II
25.10.–18.11.2018
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Pekka Niittyvirta, Untitled (Red Fall)2018