Pekko Vasantola & Sheung Yiu Common Objects in Context 5.–28.8.2022

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Common objects in Context behandlar datorseende och fotografiernas förändrade natur. Utställningen har fått sitt namn av materialet som används vid undervisning av datorseende  (Common Objects in Context). Utställningens verk baserar sig även på detta datamaterial.

Common Objects in Context är ett material, som sammanställts av över 300 000 bilder som plockats på bildservicen Flickr och texter som beskriver dessa bilder. Ett team av Microsofts forskare anställde slumpmässiga personer att beskriva bilderna i skrift. De fick sju regler för att skriva texterna, så att beskrivningarna skulle passa för att träna datorseende och vara enkla och “objektiva”. 

Describe all the important parts of the scene.
Do not start the sentences with “There is”.
Do not describe unimportant details.
Do not describe things that might have happened in the future or past.
Do not describe what a person might say.
Do not give people proper names.
The sentences should contain at least 8 words. 

De anställda försökte alltså se som en maskin. På basis av detta sammanställdes ett material, genom vilket maskiner lärs att se som människor, som försöker se som en maskin. Datan består av bilder, som var och en har kombinerats med texter skrivna av fem olika människor.

Formen och materialen på skulpturerna på den här utställningen har gjorts enligt de regler som givits åt de anställda. Reglerna är tagna ur sitt sammanhang och de har tillämpats i tillverkningen av skulpturerna till exempel på följande vis: onödiga detaljer har tagits bort genom att klippa bort delar av objekten. Tolkningar av det förflutna och framtiden har tagits bort genom att polera varje objekt.

Texter från COCO-datan, skapade på basis av samma regler, är graverade på skulpturerna. Även texterna om de mest enkla bilder visar fem liknande, men olika sätt att se. När texterna ställs bredvid varandra visar de de anställdas perspektivskillnader och skapar en poetisk beskrivning av slumpmässiga händelser runt om i världen. De visar hur omöjligt det är att följa regler: den mänskliga blicken kan inte tvingas till objektivitet. Därför är även data full av tolkningar.

Verket som består av ett stenblock, tre hammare och tre smarttelefoner, undersöker en viktig aspekt av datorseendet: arbete. Att se är att arbeta. Både att fotografera och att klassa ett fotografi kan vara arbete. En iakttagelse kan sparas och användas som ett redskap för automatiserat seende.

I verket förvandlas det abstrakta arbetet till något väldigt konkret med hjälp av hammare och förändrar samtidigt formen på det fotograferade objektet lite i taget.

Du är välkommen att arbeta. Ta bilder med hjälp av utställningens telefoner.

 

Pekko Vasantola (f. 1994) är en skulptör och mediekonstnär från Helsingfors. Han är utexaminerad bildkonstnär från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola och slutför som bäst sina magisterstudier i konst vid Aalto-universitetet. Väsentliga teman för Vasantolas konst är personlig data,  att mäta människor samt porträtt. Han skapar abstrakta porträtt som baserar sig på data och reflekterar över hur vår identitet byggs upp samt sambandet mellan mänsklig perception och teknologi. Vasantolas tekniker varierar från cellodling till granitskulpturer och videoinstallationer skrivna av artificiell intelligens.

Sheung Yiu (f. 1991) är en bildkonstnär från Hong Kong och forskardoktor från Helsingfors. Han är intresserad av datorfotograferandets ökade komplexitet och aktualitet i dagens digitala kultur. Han försöker att öka dess ontologi genom att forma samband mellan fotografiets teorier och nya former av realism, objektontologi och nätverkstänkande. I sitt konstnärliga arbete och genom tvärvetenskaplig forskning studera han poetiken och politiken i kalkylmässig datorfotografering: datorsyn, datorgrafik och förnimmelser på distans. Yius verk är fotografier, videor, fotografiobjekt, utställningsinstallationer och bokprojekt.

 

Tack
Vi vill tacka alla som hjälpt till att förverkliga vår utställning. Ett speciellt tack till de personer som hjälpt oss att förverkliga vår vision: Annika Nyström för den generösa donationen av ett stenblock, Heikki Pullo för hjälp med att designa och förverkliga hammarmaskinen samt till Teemu Lehmusruusu och Matti Niinimäki för värdefulla råd.

 Vi tackar Finlands Kulturfond, Stiftelsen Olga ja Vilho Linnamon säätiö samt Centret för konstfrämjande (Taike) för understöd av utställningen.

 

Pekko Vasantola & Sheung Yiu
Common Objects in Context

5.–28.8.2022
Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte Studio