Rita Jokiranta At the Water's Edges 7.–30.8.2020

Fotogalleri Hippolyte

I Rita Jokirantas nya videoinstallation At the Water’s Edges (2020) sköljs alldagliga ögonblicksbilder från New Yorks stränder över av oroliga vågor. Verket är resultatet av ett treårigt projekt där Jokiranta undersökt relationen mellan klimatförändringen och storstaden. Den flerkanaliga installationen utmanar betraktaren med sitt förverkligande som inte tillåter allt att synas på en gång.

Storstäderna är enligt forskningen platser som först påverkas av klimatförändringen och stigande vattennivåer. De är paradoxalt också platser som triggar upp den globala uppvärmningen med sina utsläpp. Jokiranta använder som exempel New York som med sin långa vattenlinje och grunda stränder är speciellt sårbart för stormar och översvämningar.

I installationen som fyller Fotogalleriet Hippolytes gallerisal kombineras urbana vyer med vattnen runt staden och livet på strandområden. Bilderna kan spegla på den hotande stigningen av havsytan eller på redan skedda katastrofer, som hurrikanen Sandy, men visar också vardagliga händelser opåverkade av klimatbekymren. Verket har en episodisk struktur utan lineärt narrativ där bildflödet styrs av slump och upprepning. Jokiranta har medvetet velat undvika dokumentära eller journalistiska grepp men i bakgrunden har vetenskapligt material, böcker och tidningsartiklar använts som stöd till berättandet.

Verkets videomaterial har filmats 2017–2019 på Manhattan, i Brooklyn, Queens och Bronx i New York på sådana områden som under de närmaste decennierna kommer att hotas av allvarliga översvämningar och som konstnären kunnat nå gåendes, med tunnelbana, buss eller färja. Covid-19-pandemin som bröt ut i projektets slutstadium orsakade ändringar i arbetet med verket. Även om vyerna nu kan te sig annorlunda, klimatkrisen har inte försvunnit och skall inte heller glömmas.

Rita Jokiranta är mediakonstnär som använder huvudsakligen rörlig bild och foto i sitt konstnärliga skapande. Under de senaste åren har hon gjort framför allt experimentella flerkanaliga videoinstallationer. Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar, screeningevents, filmfestivaler och andra samtidskonstutställningar i Finland samt andra länder i Norden, övriga Europa och USA. Hennes senaste soloutställningar har visats på Galleri Huuto (In the Minds of Others, 2018; Life as It Flees, 2017) samt på Ålands konstmuseum (It Is Too Late (to Dance), 2019). www.ritajokiranta.com

Utställningen har erhållit stöd från Finska kulturfonden. Konstnärens arbete har stötts av Finska kulturfonden Svenska kulturfonden, Visningsstipendienämnden vid Centret för konstfrämjande samt Finnish Cultural Institute in New York.

För utställningens teknik står Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy

I media: 
Helsingin Sanomat 7.8.2020
Helsingin Sanomat 28.8.2020


Rita Jokiranta
At the Water’s Edges

Fotogalleri Hippolyte
7.8.–30.8.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Rita Jokiranta,  still-bild från At the Water’s Edges, 2020
bilder från utställningen: Rita Jokiranta