Roman Korovin Lives and Deaths 6.–29.8.2021

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Roman Korovins utställning på Hippolyte består av två separata delar uppdelade på två rum. Huvudsalens titelutställning Lives and Deaths (Liv och död) använder sig av ett mått av absurditet i sitt sätt att närma sig det existentiella temat liv och död och deras cykliska processer som inramas av “första” och “sista” händelser. Den andra delen, My Family Photo Album (Mitt familjefotoalbum), som visas i Hippolyte studio, består av bilder som påminner oss om snapshots från de tidigare allestädes närvarande familjealbumen, där vi brukade bevara de viktiga och värdefulla ögonblicken i våra liv.

Lives and Deaths -delen av utställningen återger berättelser ur huvudpersonernas dagliga liv, och ibland även om deras död. En av huvudberättelserna handlar om en man som heter Kaspars, som efter att han begått självmord hamnar på “andra sidan”. Emellertid visar det sig att andra sidan inte är så olik den här sidan, kanske bara lite mer magisk, men trots det ganska lika. När Korovins andra karaktärer, Sane, Zinaida, Olga och Pekka, fortsätter med sina sysslor med ryggont, stulna och återfunna bilar, lövkrattning på hösten och samlandet av björksav under våren, cirkulerar deras liv och död kring värdsliga ting och händelser. De har namn och personliga historier, men trots det kunde karaktärerna lika väl vara en av oss och vice versa.

I serien My Family Photo Album består det fiktiva fotoalbumet av bilder från ett imaginärt barns synvinkel. Barnet återger födelse, kärlek, förlust och död. För barnet är livet före, nu och efter inte åtskiljda segment, utan en unik resa värd att minnas i albumet. Bilderna visar dock inga människor, utan ger åskådaren ytterligare ett språng i fantasin. I detta familjealbum kan en kudde likaväl vara ett barn, en lyktstolpe en pappa, en papplåda en bil och högar av snö i en buske avlägsna släktingar som kommit på besök.

Fotografiet som medium spelar en avgörande roll i Roman Korovins utställning på Hippolyte. Hans verk ber oss att för en stund lägga åt sidan vårt invanda sätt att läsa fotografier som ett berättande redskap, samtidigt som han använder fotografiets förmåga att växla mellan det verkliga och det iscensatta för att skapa fiktiva världar som kan upplevas som om de var verkliga. I Lives and Deaths -delen, bland symmetrin och lineära läsningar från vänster till höger eller från början till slutet, kan en riktningsförändring ändra innebörden, så att en sak kan bli en annan och skapa en ny bild, en annan allegori eller symbolisk mening. I My Family Photo Album skapar Korovin en uppsättning karaktärer med livlösa föremål och ger antydningar om ett nytt system och förhållanden mellan objekt, som gör det möjligt att berätta olika historier, väcka olika känslor om saker som vi människor är betingade att känna på ett visst sätt om. Med dessa verk antyder Korovins utställning att världen runt omkring oss trots allt är magisk och att saker vi föreställer oss lika gärna kunde vara sanna.

Roman Korovin är en visuell konstnär som för tillfället är bosatt i Riga i Lettland. Han använder sig av olika medium som måleri, fotografering, video, illustration in situ, kludd, skulptur och readymades – vad som helst som hjälper honom att förmedla idén han har till betraktaren. Under sin karriär har Roman Korovin haft 10 separatutställningar i Lettland och haft flera grupputställningar i Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland. Grekland, Italien, Litauen, Ryssland, Nederländerna och USA. Lives and Deaths är hans första separatutställning utanför Lettland och det är första gången hans verk visas i Helsingfors. Han samarbetar för tillfället med galleriet Māksla XO i Riga, där han hade sin senaste soloutställning Road Between a Pine Tree and a Bush år 2020. Senast har hans verk visats på Copenhagen Photo Festival i Danmark (2020) och på Rotterdam Photo Festival i Nederländerna (2020).

romankorovin.comwww.makslaxogalerija.lv

bill: Roman Korovin, Birth ur series ”Zane’s Death Day”, 2016

Roman Korovin
Lives and Deaths

6.–29.8.2021
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

Tack: