Saana Wang 2156 6.–29.9.2019

Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio

Saana Wangs utställning 2156 är en koncentration av tid, rum och tillfällighet. Ett videoverk i flera kanaler och en ljudinstallation behandlar temat synlighet och osynlighet; Wang bjuder in publiken att se bortom den föreställande bilden och finna ledtrådar i utkanten av observationen och upplevelsen. I Wangs utställning tar livets oförutsägbarhet visuell och rumslig form.

Wang kombinerar i sitt konstnärliga uttryck dokumentärt och fiktivt bildmaterial. I sin utställning dekonstruerar hon sitt personliga minnesarkiv, händelser i vår kollektiva historia samt lanskapets och kroppens minnen, som i verket framträder som lösryckta berättelser. Gruvarbetarnas öde i en stenkolsgruva i kinesiska Datong år 2014, torpedbåten som sjönk i Bottniska viken år 1925, Jules Didiers och Jaques Guiauds målning av flykten från Paris i luftballong år 1870 och rymdforskningscentret HI-SEAS:s Mars-simulering IV åren 2015-2016 flätas samman i verket. Historierna böjer sig, flyter ovanpå varandra och försvinner i ett okänt rum och tidsspektrum.

Wangs fängslande helhet inbjuder till att försjunka i bilderna och lyssna till meningarnas flöde. Enskilda händelser och teman upprepas och tidsuppfattningen fördunklas. Rummet som skapas av det abstrakta röda ljuset och skuggorna ger betraktaren möjlighet att reflektera kring nivåerna av samhälleliga maktstrukturer, kulturella strukturer och personliga förhoppningar som döljer sig i helheten och formar vår upplevelse av dagens värld. De stora existentiella frågorna om livets slumpmässighet, som lyfts fram i den fragmentariska dialogen mellan mannen och kvinnan sveps in i dimma.

En höstdag den tredje oktober 1925 sjönk torpedbåten S2 i Bottniska viken och hela besättningen omkom. Min morfar skulle ha varit med på fartyget, men han hade som avslutning på nattligt firande hamnat i arrest. Skulle jag funnits till om min morfar hade sjunkit med torpedbåten S2?

Professor Harri Laaksos text 2156 som visas i utställningen är skriven i dialog med Wangs verk. Den är inspirerad av Michel Serres och Walter Benjamins tankegångar och särskilt av Alain Badious kärleksfilosofi. Wangs bok 2156 utkom år 2017 och gavs ut av Neuflize OBC, Centre Photographique d’lle-de-France.

Saana Wang (konstmag.) är en konstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Utgångspunkten i hennes arbete är ofta historiska händelser, som då verket utvecklas placeras i nutiden. Wang har studerat på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, School of Visual Arts i New York och Aalto-universitetet. Hennes verk har visats i många grupp- och separatutställningar både i Finland och utomlands. Wangs fotografier har publicerats bl.a. i The New York Times, Modern Painters, Photography Now, Regeneration 2 och i flertalet finländska tidningar och böcker. www.saanawang.com

Utställningen har erhållit understöd från Centret för konstfrämjande, Nylands regionalfond. Verket 2156 har skapats med understöd från Finska kulturfonden, Centre Photographique d’Ile-de-France och Avek.

I media
Helsingin Sanomat

 

Saana Wang
2156
Fotogalleri Hippolyte & Hippolyte Studio
6.–29.9.2019
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Saana Wang, 2156, 2019