Saku Soukka Fönster mittemellan 23.11.–16.12.2018

Hippolyte Studio

I utställningen visas en projektion av fotografier, uppdelad i fyra delar baserat på årstiderna. Den reflekterar kring människans relation till sig själv, till andra människor och till stadsomgivningen. Ett genomgående tema i verken är mellanrummet, som understryker övergångsskeden och stunder när något gammalt blir något nytt, ännu obekant. Då element från två olika bilder ur olika världar kombineras, blir den nya bilden som tar form underlig.

Saku Soukka intresserar sig för åskådarens upplevelse i den kontinuerliga förändringsprocessen mellan inre och yttre eller offentliga och privata rum. Internets inflytande är avgörande här, eftersom den konkreta, fysiska verkligheten är i en så gott som obruten förbindelse med världen på nätet. Dessa två världar överlappar varandra i vår vardag, där övergångsskedena – det vill säga in-ut-offentligt-privat – kontrollerar våra upplevelser. Soukka väljer att sakta ner betraktandet och samtidigt fördjupa det. Han strävar till att visa hur det inuti och bakom vardagens banala objekt och fenomen, och i seendets olika skikt alltid finns djupa nivåer kopplade till människans hela tillvaro. Fotografierna är tagna både inomhus, på Helsingfors gator och i stadens utkanter. Saker försvinner, i deras ställe kommer nya bilder, som formar vår värld och denna process är oändlig. Konsten som visualiserar processen kommunicerar med vår inre värld och dess händelser.

Saku Soukka beskriver själv sitt verk:

”Den narrativa och självbiografiska helheten bestående av fotografier, texter och ljud flackar och driver åt olika håll så som sinnet gör. Sinnet är alltid ett föränderligt fönster, där luftströmmen rör sig både in och ut. Mellan den inre och den yttre världen finns en glasartad yta som söker sin form.”

Projektionen möjliggör det som konstnären kallar bildernas ”dröjande” möte, där två bilder blir till något annat, eller egentligen till en tredje bild. I centrum ligger en strävan efter att finna ett uttryck och en stil för den inre bilden och förståelsen. I bildernas överlappning och deras långsamma smältande in i varandra finns en poetisk dimension. Tankarna går till surrealismens värld, där överraskande saker ställs jämsides, underliga möten sker och nya betydelser föds. Deras till synes vardagliga natur öppnar våra ögon för saker i vår omgivning, som när vi ser på dem en gång till kan vara på samma sätt märkliga och främmande. De skärper vår blick och observationsförmåga, men öppnar även upp nya betydelser som bidrar till att göra världen intressantare.

I fotografiet med texten ”this is not about winning or losing” slokar en bukett tulpaner i ett dricksglas, som en påminnelse om att man inte kan “vinna” eller “förlora” i livet, eftersom vi alla är biologiska varelser och bundna till tiden och dess lagar.

– Maaretta Jaukkuri

Saku Soukka (f. 1982) är en konstnär bosatt i Helsingfors. Hans huvudsakliga medium är fotografiet, som han kombinerar på olika sätt med text, ljud, video och installationer. Verkens gemensamma huvudtema, identitet, nås via många underteman som speglar begrepp såsom självet och den andra samt hybridbegreppet. Mötena och dialogen mellan inre och yttre, rörelse och stagnation samt organisk och industriell är närvarande. I verken finns ofta en självbiografisk känsla. Soukka utexaminerades från Bildkonstakademin år 2016, har hållit utställningar i Finland och utomlands och publicerat foto- och poesiboken Paperipeili (Noxboox 2016).

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

Fyrdelad fotoprojektion Fönster mittemellan, 2017. längd: 63 min. Foto: Saku Soukka text: Saku Soukka fältljud: Jani A. Purhonen och Saku Kämäräinen bytesteknik för fotografier: Saku Soukka ljudvärld baserad på fältljudupptagningar: Saku Soukka kort utdrag ur vinterdelen: https://vimeo.com/203963329

 

Saku Soukka
Window In-between
23.11.–16.12.2018
Hippolyte Studio
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Saku Soukka, Fönster mittemellan (vinter), 2017