Sanne Katainen Peace Dance 1.–24.3.2019

Fotogalleri Hippolyte

Sanne Katainens utställning, med samma namn som boken den baseras på, är en hyllning till vardagens tillfälliga möten. Katainen har i 25 års tid dokumenterat sin vardag på film och senare återvänt till bildrutorna. Helheterna i boken är sammanställda av det material hon skapat. De enskilda bilderna får nya betydelser då de på överraskande sätt placeras bredvid varandra. Fotografierna talar sitt eget språk utan att ge entydiga svar. Utan text är bilderna fria att tolkas av betraktaren på olika sätt.

Bakgrunden till namnet Peace Dance är en bild som Katainen tagit som 13-åring. På bilden visas den så kallade Piis-dansen, som konstnären och hennes klasskompisar hittat på. Vem som helst kunde dansa den koreografiskt enkla dansen: Man viftar med fredstecknet uppifrån ned, med benen brett isär, gungande takten för händernas rörelser. I slutet av dansen ropar alla samtidigt ”Piis!”. Den tokiga lekfullhet som böljar ur dansens kärna och skakar av sig högtravande allvar är en del av filosofin bakom Katainens arbete.

Helheten av verk som visas på Fotogalleri Hippolyte är en blandning av barnets, ungdomens och den vuxnas synvinklar. Katainen har dokumenterat tidsfenomen, gemenskap och ungdomens fysiska självuttryck på ett sätt som är lätt att relatera till. Helheten målar upp sinnesstämningar, från alldagligt till mystiskt, från lättsamt till djupt och från lycka till melankoli. Andan är samma som i Piis-dansen år 1993: roande, absurd och lätt att närma sig. Utställningen, som kan tolkas som en slags generationsupplevelse, innehåller ett enkelt budskap: fred!

Sanne Katainen (f. 1980) bor och arbetar i Helsingfors. Hon har en konstmagisterexamen från programmet för fotokonst vid Aalto universitetet. Katainens bok Peace Dance utgavs i slutet av 2018 och finns i Hippolytes bokbutik.

I media
Helsingin Sanomat
Hufvudstadsbladet
Maaseudun tulevaisuus

 

Sanne Katainen
Peace Dance
1.–24.3.2019
Fotogalleri Hippolyte
Öppet: tis–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Sanne Katainen, Namnlös från serien Peace Dance, 2018