Sheung Yiu The Twinkling of an Eye 3.–26.1.2020

Hippolyte Studio

Genom skildrande av vattenstänk begrundar Sheung Yiu det föränderliga förhållandet mellan bild och verklighet. Utställningen The Twinkling of an Eye i Hippolyte Studio antyder att vetenskapliga bilder och teknisk fotografi bör förstås som något mer än representationer av bildytor – som egna världar i sig själva. Det som upprätthåller dem är olika världsbilder och filosofiska formuleringar kring att se och att veta.

Yius projektnamn The Twinkling of an Eye* händvisar till den brittiske fysikern Arthur Worthingtons (1852-1916) väldokumenterade studie av en droppe, och simulerar prosessen med 3D-modelleringsprogramvara. Worthington forskade i vätskors komplexa process före fotograferingen uppfanns och utformade en noggrann observationsmetod för att fånga stänket av en droppe, ett skeende som är för snabbt för blotta ögat att se tydligt. Apparaturen som bestod av elektromagneter och mekaniska delar lät en droppe i en bestämd storlek falla från en exakt höjd. Samtidigt utlöstes ett mycket kort ljussken. I ett dunkelt laboratorium lät Worthington den starka blixten ”frysa” stänket tillräckligt länge för att ögat skulle uppfatta det. Baserat på den latenta bild som skapades på hans näthinna ritade han sedan mönstret. Han repeterade proceduren och justerade systemet så att varje droppe föll från en stegvis ökande höjd, tills han observerat hela processen. I hans iakttagelser finns otaliga serier av exakt symmetriska mönster illustrerade.

I vår tid, präglad av databaserad visuell produktion, exemplifierar de bilder som visas hur människans öga ersätts av konventionella strukturer för kunskapsproduktion. Därtill hävdar de att den traditionella synen på fotografin som en avbild av världen, även om den ännu gäller, inte längre räcker till för att förklara det sammanflätade, komplexa och opålitliga förhållande som bilder har med vår värld. Vår verklighet blir mer och mer hopflätad av bilder, men samtidigt är bilderna mer och mer fristående från den värld vi upplever och de övergår mänsklig förståelse.

Massfixeringen vid selfies och skådespel, övervakningsteknologi och Deepfake-videor gjorda med hjälp av datorseende är bara några exempel på kapaciteten hos bilder idag. Yiu placerar bilder och maskiner på samma nivå som människor, som väsen med egen handlingskraft. Verken som visas i galleriet möjliggör olika tolkningar, såsom den genomskinliga akrylgloben som hålls uppe av ett mässingsstativ och både fungerar som det visuella elementet i bilden och som ett verktyg för att betrakta de korrigerade, rättvända bilderna.

Sheung Yiu är en Hong Kong-född bildkonstnär och oberoende forskare som bor och arbetar i Helsingfors. Hans främsta intresse ligger i den ökade komplexiteten och inflytandet hos datorgenererade bilder (CGI) i samtida digital kultur. År 2019 tog Yiu magisterexamen i visuell kultur och samtidskonst på högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet. Hans verk visas runtom i världen, senast på Guangzhou Image Triennial. När Yiu inte fotograferar skriver han om fotografi. Hans senaste projekt Para-images: Cultural Ideas and Technical Apparatuses Beyond the Pictorial Surface är en konstbok utgiven på eget förlag. www.sheungyiu.com

Utställningen har erhållit understöd från Konestiftelsen.

_____
* Stänket av en droppe är ett förlopp som sker under ett ögonblick, och det kan för vissa förefalla att en man som föreslår att diskutera saken i en timme måste ha förlorat sitt sinne för proportioner. Om denna åsikt existerar hoppas jag ikväll kunna bestrida den och övertyga er om att vi måste behandla ett utsökt reglerat fenomen, och ett som gladeligen illustrerar några av de grundläggande egenskaperna hos vätskor. (A.M. Worthington, Splash of a Drop, 1895, s.7, fritt översatt).

I media
Ny tid

 

Sheung Yiu
The Twinkling of an Eye
Hippolyte Studio
3.1.–26.1.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

bild: Sheung Yiu, Splash on splash, 2019
bilder från utställningen: Eija Mäkivuoti, 2020