Shia Conlon I'll be your mirror 3.–26.2.2023

Fotogalleri Hippolyte

Fotografierna som ingår i Shia Conlons I’ll Be Your Mirror är ett urval av verk från olika projekt som förverkligats under de senaste fem åren. Verken har skapats i samarbete med konstnärens queer- och transgemenskap. Utställningens titel är en hyllning till den inflytelserika queerföregångaren Nan Goldin, vars publikation med samma namn gavs ut 1996. Därmed byggs också en bro mellan queera förflutna och samtiden. Titelns betydelse, och vad den hänvisar till, understryker den specifika betydelsen av fotografi inom queergemenskaper. Kameran används som ett verktyg för att representera, drömma och arkivera – för att gräva fram historier, men också för att bevittna hur de utvecklas i nuet.

I Nan Goldins konstnärliga arbete möjliggör kameran en form av ömsesidighet mellan modellen och fotografen. Den fotografiska processen blir en spegel där fotografen kan förverkliga ögonblick av synlighet för modellerna och betraktarna. I det avseendet fungerar bilderna som dokument i ett arkiv över gemenskapen, men också som ett sätt att bygga upp den.

Kameran är ett komplicerat objekt; den har makt och bär med sig en tung historia. Att använda detta objekt för att synliggöra historiskt osynliga människor innebär en ännu högre grad av komplexitet. Hur kan fotografen använda sitt verktyg utan att reproducera en våldsam dynamik? Är det möjligt? Oftast inleds Conlons projekt med en öppen inbjudan att delta som modell; det innebär att arbetet från första början inleds med samtycke som utgångspunkt. Därefter förs diskussioner och förhandlingar om hur sessionen kan tänkas utspela sig och vilka slags bilder konstnären och den fotograferade personen vill skapa tillsammans. Conlon arbetar med dessa utgångspunkter och frågor i åtanke, och försöker på det sättet bryta ner det hierarkiska förhållandet mellan personerna på vardera sidan kameran.

Parallellt med temana representation och samtycke aktualiseras också frågor som berör den queera kroppen och dess relation till makt. I vissa bilder verkar människor vara i slagsmål, brottas, vara ihopbundna eller springa iväg. Så småningom framträder olika förhållningssätt till makt. Vi kan se mjukare landskap och glädje som sipprar in. En person som likt ett barn hänger i en trädgren, eller solens strålar som smeker det nya bröstet. Utställningen visar ögonblick av omsorg, frigörelse, kärlek och lust.

Det finns anspelningar på den transformativa makt som finns i sex, kink, kärlek och tillvaron som trans i allmänhet. Media lyfter ofta fram de aspekter som är traumatiska och smärtsamma för transgemenskapen, och därför är I’ll Be Your Mirror ett försök att visa en annan verklighet: en plats där tillvaron som trans är något att hylla, något vardagligt, vackert, mystiskt, sexigt, roligt, lågmält och odefinierbart.

 

Shia Conlon (f. 1990) är en irländsk skribent och konstnär som bor i Helsingfors. Hans arbete har kretsat kring marginaliserade röster och upplevelsen av att växa upp i det katolska Irlands arbetarklassmiljö. För närvarande undersöker Conlon icke-linjär tid och hur man kan använda arkivens, språkets och minnets makt som verktyg i queer representation. Hans arbete grundar sig på samarbete och skulle inte kunna existera utan den sårbarhet och öppenhet som finns i hans queer- och transgemenskap. Conlons konstverk och texter har bland annat publicerats i New York Times, i-D, Dazed and Confused, Huffington Post, Astra, Nuori Voima, Mustekala, Zelda och NO NIIN. Ytterligare information och bildmaterial finns på www.shiaconlon.com eller Instagram @shiaconlon

 

Konstnärens arbete och utställningen har fått stöd av Konestiftelsen.

 

 

Shia Conlon
I’ll be your mirror

3.–26.2.2023
Fotogalleriet Hippolyte