29.9 – 22.10.2017 Shoji Kato, Mountains and Valleys

Fotogalleri Hippolyte

Shoji Katos utställning granskar vårt behov av att bygga monument. På Hippolyte syns de i form av en installation, Berg och Dalar (2011-2017), bestående av fotografier, arbeten på papper, ljud, listor och ett strukturellt element. Även om den är placerad i en teatralisk omgivning i galleriet, som förut var en biograf, innehåller installationen varken uppenbara skådespelare, narrativ eller dramaturgi. Då alla föremål är skylda i en dimma står betraktaren inför stunder av både förvirring och eftertanke.

Shoji Kato har utforskat monument både som geometriska aktörer och som spår av eller sätt att samarbeta, att sammanstråla – ibland emot andra. Genom att se på monument som geometriska former med inflytande, märker Shoji Kato att de når sfärer som inte är tillgängliga på andra sätt. Namnet på utställningen, Mountains and Valleys (Berg och dalar), anspelar på när man viker papper för att göra origami. Vikandet utmärker ett möte mellan två sidor, en överenskommelse. För konstnären är vikandet ett sätt att skapa ett narrativ och det representerar accepterandet av något oacceptabelt eller ouppnåeligt. När man finner punkter av samförstånd blir skillnaden mellan jag som en individ och vi som ett kollektiv diffus.

Monument kan fungera som symboler för både gemenskap och förstörelse, medan betydelsen de bär på kan förändras drastiskt med tiden. Frågan som utställningen fokuserar på i sitt utforskande av monumentalitet är: hur leva tillsammans med skilda sätt att resonera? Miljön uppmuntrar åskådaren att se bortom det uppenbara och lyssna på vad som inte sägs.

Shoji Kato är bildkonstnär, just nu bosatt i Helsingfors. Han har doktorsexamen i bildkonst från Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Hans verk har visats på utställningar runtom i världen sedan år 2000. I sitt arbete placerar Shoji Kato avstånd och närhet mellan gemensamma rörelser och individuella ögonblick. Dessa ses och föreställs ofta genom märken, spår och kompositioner. Abstrakta idéer och figurativa former samverkar naturligt med Katos växlande synvinklar, genom att ändra storlek och skifta i temporalitet. Kato arbetar med ”platser” eller subjektiva meta-positioner och de sätt på vilka dessa kan uppstå och försvinna i relation till vad de associeras med.

Shoji Katos senaste separatutställningar i Helsingfors innan Hippolyte sågs på Forum Box år 2015 och på Helsingfors konsthall 2014. Hans verk har också nyligen visats i grupputställningar, bl.a. på Samuelis Baumgarte Galerie i Tyskland (2017) och Taksu Gallery i Singapore (2014). Utställningen på Hippolyte fortsätter på temana i Shoji Katos utställningsserie som går under namnet ”My Marks”. Den första utställningen i serien visades år 2008 på Galleri Bergman i Helsingfors. Katos verk finns i ett flertal offentliga samlingar i Finland, Korea och Mexiko, bl.a. i Finska statens konstsamling och Museet för nutidskonst Kiasmas samlingar i Helsingfors.

Tack: Centret för konstfrämjande

29.9 – 22.10.2017
SHOJI KATO
Mountains and Valleys

Fotogalleri Hippolyte
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16