Sini Pelkki meaningful meanings 3.–26.9.2021

Fotogalleri Hippolyte

Sini Pelkkis utställning meaningful meanings består av olika element samt av utrymmet mellan elementen och de utrymmen de bildar tillsammans. Åskådarens roll kan ta olika former i utställningen. Utställningens element styr och föreslår en riktning åt blicken och hur man skall röra sig i rummet, men förr eller senare börjar åskådarens närvaro väja för regler och givna riktlinjer. Tillsammans med lokalen bildar utställningens fotografier korsningar av olika meningar, material och reflektioner runt åskådaren. Utrymmet mellan dem är en öppen inbjudan som kan mottas.

I Sini Pelkkis verk syns händer som sträcker sig, vilar, berör och når, men samtidigt försöker händerna även definiera, begränsa och till och med hindra. Händerna, fötterna och kropparna finns delvis i de rum där de befinner sig, delvis redan någon annanstans eller är aldrig helt fullt närvarande. En del av figurerna är som om de lagt sig ner för att vila, en del är däremot aktiva, med i en övning eller lek, som försöker nå något om sambandet mellan rum och läge. Känslan av rumslig tid som föds i verken kan vara delad, men aldrig gemensam och i galleriet försätts de åter i förhållande till rummet och i förhållande till betraktaren och varandra. Tillsammans formar de en spegelsal, vars reflektioner öppnar rummet och som alltid öppnas åt rummets olika riktningar.

I sitt arbete närmar sig Sini Pelkki rummet och upplevelsen av det både genom fotografiet och genom rörlig bild. Rörelsen, som är närvarande i helheten i galleriet, föds genom associationer, material och åskådarens eget väsen. Även i videoverket Is All, som ställts ut i galleriets entré, sammanförs olika element där text och bild möts som material och gester. Is All begrundar tid, flyktighet och närvaro genom tolkningar, repetition och alternativ. Texterna i verket är variationer på Emma Hammaréns och Mikko Kuorinkis namnlösa fotoverk, som Pelkki i sin tur har varierat i sitt eget videoverk.

Sini Pelkki är en konstnär från Helsingfors som använder sig av fotografi och rörlig bild. Hon är intresserad av seendets subjektivitet och platsers inre liv. I hennes verk bildar landskap, figurer och föremål skiktade berättelser, som leder till olika stigar och flertydiga föreläsningar. De senaste åren har hennes arbete fokuserat på olika former av samarbete. Sini pelkki är utbildades till kandidat i bildkonst från Chelsea College of Art and Design i London år 2002 och till magister i bildkonst från Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet i Helsingfors år 2008. Hennes verk har visats i flera grupputställningar, bl.a. på Sheet No4, HAM-galleriet (2018), Length, på Aboa Vetus&Ars Nova (2016), Arranger’s Choice, på Galleri Sculptor (2013) samt på filmfestivaler, bl.a. på European Media Art Festival (EMAF), Rencontres Internationales Paris/Berlin och International Film Festival Rotterdam. Hennes första bok, Arranged Lines, publicerades 2018. Finlands konstförening tilldelade Sini Pelkki William Thuring-priset 2014 och hennes verk finns bl.a. i samlingarna på Museet för nutidskonst Kiasma, HAM Helsingfors konstmuseum samt i Saastamoinenstiftelsens konstsamling. Sini Pelkkis rörliga bildverk Departing Shadow visades som en installation på Monitoimitila O i december 2020. På Fotogalleriet Hippolyte har Pelkki senast haft en separatutställning 2011.

bild: Sini Pelkki, Exit, 2021

Sini Pelkki
meaningful meanings

3.–26.9.2021
Fotogalleri Hippolyte

 

Tack:


VISEK