Sirpa Päivinen Ammattikaatuja 26.11.–19.12.2021

Hippolyte Studio

Sirpa Päivinens videoinstallation på Hippolyte Studio är en personlig upptäcktsfärd i en familjs historia. Den reflekterar över att minnas och hur ett personporträtt är byggt upp mellan sanning och lögn, fakta och sägner. I helheten, som består av fragmentariska element, bygger konstnären upp en bild av sin frånvarande fader. Det består av erfarenheter, drömmar och berättelser, vars förhållande till sanningen delvis förblir ett mysterium både för åskådaren och konstnären. Utställningen har fått sitt namn av en berättelse om konstnärens pappas kortvariga religiösa period, då han hade som uppgift att falla omkull på väckelsemöten.

Sirpa Päivinen träffade sin pappa för första gången då hon blivit student. Ledd av ett visitkort som lagts mellan gratulationskortet hon fått av honom, introducerade hon slutligen sig till den främmande man som stod bakom köttdisken i närbutiken. Att lära känna varandra var en långsam och mödosam process som lämnade öppna frågor. Konstnären har sökt svar till dessa frågor från sina egna barndomsminnen, faderns memoarer och från familjealbum. Som material för arbetet har konstnären använt olika funna eller bevarade föremål, som till exempel souvenirer fadern hämtat från resor till Vietnam, koppartavlor han gröpt i fängelset och tio marks sedlar som hon fått i present.

Min fars karaktär är omgiven av en cirkel av berättelser. När jag var barn föreställde jag mig att han var en alkoholist som förgiftade småbarn, en postrånare, en förmögen man som körde en Mercedes och en svekfull charmör” beskriver Päivinen. Figuren, som förblir kvar och gungar i en storm av subjektiva erfarenheter, är säkert bekant för många som undersökt sin bakgrund. Päivinens verk närmar sig människoöden – och de lager av berättelser som relaterar till dem – ur en personlig synvinkel, men samtidigt skildrar hon något allmänt om att minnas och om önskan att förstå.

Sirpa Päivinen är en bildkonstnär från Helsingfors som arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Kärnan i Päivinens arbete är det västerländska levnadssättet, vars sårbarhet hon gör synligt bland annat med hjälp av satir. På sistone har Päivinen utnyttjat robotik, kameraövervakning och köksapparater i sina verk. Päivinen har studerat fotografi vid Konstindustriella högskolan och Aalto-universitetet. Päivinens konst har visats i utställningar i Finland och utomlands. Hennes verk ingår i Statens konstsamling. Päivinen har sedan 2016 varit en del av Konstnärskollektiv Kunst, som gör tvärkonstnärliga utställningar, evenemang och performativa interventioner. Hennes senaste verk visades i juni 2021 på Poriginal galleri i Björneborg.

Konstnärens arbete har understötts av Centret för konstfrämjande och Jokes – Stödfonden för journalister.


Sirpa Päivinen
Professionell fallare

26.11–19.12.2021
Hippolyte Studio

bild ur Raimo Päivinens fotoalbum