Sofia Pyy Attempt of Becoming a Bird 4.–27.9.2020

Hippolyte Studio

Sofia Pyys utställning Attempt of Becoming a Bird är en skissboksliknande utställning, som undersöker rum, skalor och alternativa sätt att leva. Utställningshelheten leker med fantasier, visuella rytmer och riktar blicken mot finstämda detaljer. Kan vardagens små observationer få oss att begripa något nytt om existensen, om gränsytorna mellan det befintliga och det icke-befintliga samt om fiktivt liv? Är det möjligt för oss att lära oss att se icke-materiella skikt eller att höra varelser som lever på andra våglängder?

Helheten i Hippolyte Studio består av en fotobok, texter samt en serie fotografier. Pyy söker nya sätt att se på verkligheten, där vi för en stund kan glömma vårt mänskliga perspektiv. Närbilder på rutmönster, papperslager och små föremål framhäver kontrasten mellan ljus och skugga och skapar dynamiska arrangemang. Samtidigt framhäver de föremålens ytstrukturer och gör varje detalj meningsfull. I bilderna kombineras fotografier med tecknade linjer och skapar en naiv, förenklad värld. I sina verk utnyttjar Pyy ljus, skugga, reflektioner, glöd samt ljusstrålar som filtreras genom olika material. Bildernas färger, som vänts om till det negativa, skapar en optisk illusion och lösgör således sig från den vanliga världen så som vi upplever den. Skuggorna som blir mellan pappren förändras till element som stöder kompositionen då det negativa och positiva utrymmet byter plats.

Bakom utställningshelheten finns tanken om att varje gest, gärning eller händelse på sitt eget sätt är en abstrakt och meningslös del av en serie kaotiska händelser och strömningar. Livet är oförutsägbart och varje detalj har en inverkan på det ögonblick som följer efter. Ingenting upprepas på samma sätt och det är bara rörelsen som går vidare, stundvis smidigt och ibland klumpigt.

Karaktärerna byter synvinkel mellan människa, fågel och insekt och en elektronisk apparat som alla lever sitt eget stilla liv. Linjer, spår och fläckar förändras sedda genom kamerans lins till tredimensionella platser eller till en imaginär, aningen stel, geometrisk natur, där pappersbitar och partiklar av damm är levande och i konstant samspel med varandra. Utställningen, som inspirerats av minimalism samt av Man Rays och Aleksander Rodchenkos fotokompositioner med hög kontrast, är en studie i ljusets och skuggans rytm, rörelsens illusion och detaljer i vardagen.

Sofia Pyy är en konstnär från Helsingfors, som arbetar med teckning, fotografering och text. Hon är intresserad av att förenkla, av absurda ordlekar och av nonsens. Typiskt för Pyys arbete är att hon studerar vad som händer, när begrepp plockas sönder och blandas på nytt, så att de bildar nya, rentav befängda, kombinationer. Pyy slutför som bäst sina magisterstudier i Visual Cultures, Curating and Contemporary Art på Aalto-universitetet.

 

Sofia Pyy
Attempt of Becoming a Bird

Hippolyte Studio
4.9.–27.9.2020
Öppet: tis-fre 12-17, lö-sö 12-16

foto: Sofia Pyy, 5077, från series Attempt of Becoming a Bird, 2019
foton från utställningen: Milla Talassalo