Sonya Mantere (She Wanted to be Named) Rebecca 12.1.–4.2.2024

Hippolyte Studio

”Min mor har alltid kallat sig själv Rebecca, trots att det inte är hennes riktiga namn. Hon döpte mig till Sonya Rebecca, för att jag skulle föra vidare en del av henne. Jag är hennes dotter och delvis en fortsättning på hennes personlighet. Jag ville skapa egna fotografiska tolkningar av denna andra Rebecca; vem är hon och på vilka sätt är vi olika? I bilderna undersöker min mor och jag tillsammans karaktärerna – både de verkliga och fiktiva. Samtidigt dokumenterar jag ofrånkomligen vår relation.” – Sonya Mantere

Arbetet med fotoutställningen (She Wanted to be Named) Rebecca inleddes 2018 då konstnären började undersöka sin mors skönhetsideal och sätt att uttrycka sig samt deras begränsningar. Samtidigt begrundade hon de förväntningar som samhället ställer på äldre kvinnor. I den här utställningen har Manteres avsikt varit att skapa en stämning som tillåter betraktaren att identifiera sig med den avbildade personen. Den åldrande kvinnans roll blir synlig och lekfull, vilket normaliserar äldre kvinnors övergång i gränslandet mellan olika roller.

Sedan barndomen har Mantere vuxit upp på tu man hand med sin mor. Allt eftersom fotoserien byggts upp har det blivit klarare hurudant deras förhållande egentligen är. Deras personligheter har allt mer börjat likna varandra, och ändå har deras roller också förändrats. Mantere upplever att hon intagit en föräldraroll då hon styrt fotografiernas utformning, medan hennes mor uppträtt mer lekfullt då hon spelat olika roller.

I sitt arbete utforskar Mantere förhållandet till sin mor och återger hur hennes vanor och identitet blir allt mer lika moderns. Då Mantere avbildar sin mor, avbildar hon också sig själv, och ju mer noggrant hon tittar, desto mer känner hon igen sig själv i verken. Detta upplever hon som både utmanande och fascinerande. Mantere ställer frågan om vi till slut blir som våra föräldrar.

I Hippolyte Studio skapar konstnären en collageliknande helhet som består av textiler och fotografier. Utställningen ger besökaren en möjlighet att stifta närmare bekantskap med denna gestalt som kallas Rebecca. Mantere har sökt inspiration i sin mor och den mångfacetterade person som modern i verkligheten är.

Sonya Mantere (f. 1987) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk använder hon sig av tolkningar och rollekar för att utforska det som är bekant och nära, som till exempel sin mor. Då hon studerar sin mor, undersöker hon samtidigt sin identitet. Genom att skapa verk i samarbete med sin mor, strävar Mantere efter att hitta nya dimensioner i deras förhållande. Mantere utexaminerades från Aalto-universitetets magisterprogram i fotografi år 2023. Hon har också avlagt kandidatexamen i fotografi vid Royal Academy of Art i Holland 2019. Manteres verk har visats bland annat på festivalerna UNSEEN Amsterdam (NL) och Uncertain States Scandinavia (NO) samt i Melkweg Amsterdams galleri (NL) och Open Studios (IS).

Utställningen och konstnärens arbete har fått stöd av Konestiftelsen och Centret för konstfrämjande (Taike).

”Tack till alla vänner, lärare och kolleger som genom åren gett sitt stöd och bidragit till att verken kommit till. Det största tacket går till min mor; du har möjliggjort allt och varit mitt största fan”.
– Sonya Mantere

 

 

Sonya Mantere
(She Wanted to be Named) Rebecca
12.1.–4.2.2024
Hippolyte Studio

 

bild: Sonya Mantere, (She Wanted to be Named) Rebecca, 2023