1.–24.9.2017 Susanna Kesänen, Det gröna huset

03Susanna_Kesanen_3 (kopio)

Utgångspunkten för Susanna Kesänens utställning är ett gammalt släkthus som tidigare varit hennes farfars systers. Genom verk i form av fotografier, teckningar och kollage behandlar Kesänen sitt förhållande till den nejd och plats som hon flyttat bort ifrån redan för många år sedan. Huset representerar något beständigt, ett band till tiden och platsen.

Det anspråkslösa stockhuset byggdes av Susanna Kesänens farfars far åt hans familj i slutet av 1800-talet. Farfarns syster, som bodde i det lilla gröna huset före Kesänen, levde där hela sitt över hundra år långa liv. Till konstnärens eget liv har istället hört tillfällighet och rotlöshet, ett liv på tio olika adresser. Släkthuset förknippas med en upplevelse av ursprung och att höra någonstans, men å andra sidan har det också väckt frågor kring huruvida en plats känns som ens egen eller inte.

I utställningens verk närmar sig Kesänen de motsägelsefulla känslor av tillhörighet och utanförskap som huset väckt i henne. Verken kombinerar fotografi, teckning och kollage. Spåren av blyertspennans drag på bilderna av vinterjackorna i tamburen upprepas på frottaget som gnidits mot golvytan. Betraktande, upplevelse och beröring blir till bilder genom olika tekniker. Att rita är att beröra ytan och materialet, medan fotografiet avbildar sitt objekt från ett längre avstånd.

 

Susanna Kesänen slutför för tillfället sina studier på magisterprogrammet i fotokonst vid Högskolan för konst, design och arkitektur på Aalto-universitetet. Som biämnen har hon studerat illustration och serieteckning. Det gröna huset är Kesänens första separatutställning och en del av hennes slutarbete för magisterexamen i fotokonst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

 

1.–24.9.2017
SUSANNA KESÄNEN
Det gröna huset

Hippolyte Studio
Georgsgatan 8–10, innergård, 00120 Helsingfors
+358 9 612 3344, www.hippolyte.fi
Ti–fre 12–17, lö–sö 12–16

bild: Susanna Kesänen, ur serien Det gröna huset, 2015